Hlavní obsah

sicher

Vyskytuje se v

Geleit: freies/sicheres Geleitimunita, (trestní) nedotknutelnost

ja: Ja sicher!No jistě!, Ano!

Kapital: ein sicheres Kapitaljistý kapitál

Schütze: ein sicherer Schützejistý střelec

wie: so sicher sein, wie zwei mal zwei vier istbýt tak jisté, jako že jedna a jedna jsou dvě

gelten: Das gilt als sicher.Určitě to platí.

sichern: die Datei sichernzajistit soubor

sichern: sich ein Senderecht sichernzajistit si vysílací právo

bezpečný: dovědět se co z bezpečného prameneetw. aus sicherer Quelle erfahren

jistý: mít jistou rukueine sichere Hand haben

pomalu: pomalu, ale jistělangsam aber sicher

soubor: uložit/vymazat/zálohovat soubordie Datei (ab)speichern/löschen/sichern

stoprocentně: být si stoprocentně jistýsich hundertprozentig sicher sein

absolutně: být absolutně bezpečnýabsolut sicher sein

bezpečně: jezdit bezpečněsicher fahren

bezpečný: pozorovat co z bezpečné vzdálenostietw. aus sicherer Entfernung beobachten

bezpečný: bezpečný úkrytein sicheres Versteck

jistě: vědět co jistěetw. sicher wissen

jistě: jistě vystupovatsicher auftreten

jistě: Jistě na to nezapomene.Er vergisst es sicher nicht.

jistý: Je jisté, že...Es ist sicher, dass...

jistý: být si čím jistsich etw. Gen sicher/gewiss sein

jistý: jistý úkrytein sicheres Versteck

neprůstřelný: neprůstřelné alibisicheres Alibi

příznak: jasné/jisté příznakydeutliche/sichere Zeichen

úkryt: nalézt bezpečný úkryteinen sicheren Unterschlupf finden

určitě: Jedno vím zcela určitě.Eins weiß ich ganz sicher.

zajistit: zajistit dodržování zákonůdie Beachtung von Gesetzen sichern

zajistit: zajistit dveře závoroudie Tür mit einer Schranke sichern