Hlavní obsah

sicher

Vyskytuje se v

ja: Ja sicher!No jistě!, Ano!

Kapital: ein sicheres Kapitaljistý kapitál

Schütze: ein sicherer Schützejistý střelec

wie: so sicher sein, wie zwei mal zwei vier istbýt tak jisté, jako že jedna a jedna jsou dvě

gelten: Das gilt als sicher.Určitě to platí.

sicher: irgendwo sicher seinbýt kde v bezpečí

sichern: die Datei sichernzajistit soubor

bezpečný: etw. aus sicherer Quelle erfahrendovědět se co z bezpečného pramene

jistý: eine sichere Hand habenmít jistou ruku

pomalu: langsam aber sicherpomalu, ale jistě

soubor: die Datei (ab)speichern/löschen/sichernuložit/vymazat/zálohovat soubor

stoprocentně: sich hundertprozentig sicher seinbýt si stoprocentně jistý

absolutně: absolut sicher seinbýt absolutně bezpečný

bezpečně: sicher fahrenjezdit bezpečně

jistě: etw. sicher wissenvědět co jistě

neprůstřelný: sicheres Alibineprůstřelné alibi

příznak: deutliche/sichere Zeichenjasné/jisté příznaky

úkryt: einen sicheren Unterschlupf findennalézt bezpečný úkryt

určitě: Eins weiß ich ganz sicher.Jedno vím zcela určitě.

zajistit: die Beachtung von Gesetzen sichernzajistit dodržování zákonů

Geleit: freies/sicheres Geleitimunita, (trestní) nedotknutelnost