Hlavní obsah

příznak

Vyskytuje se v

chřipkový: chřipkové příznakydie Grippesymptome

deprese: příznaky těžké depreseSymptome einer schweren Depression

rozeznat: rozeznat příznaky nemocidie Symptome der Krankheit erkennen

Reihe: celá řada typických příznakůeine ganze Reihe typischer Merkmale

Symptom: příznaky chřipkydie Symptome für Grippe

příznak: hlavní příznakdas Hauptmerkmal