Hlavní obsah

rozeznat

Dokonavé sloveso

  1. (odlišit) unterscheiden, auseinanderhaltenrozeznat kopii od origináludie Kopie vom Original unterscheidenrozeznat dvojčataZwillinge auseinanderhalten
  2. (rozpoznat, zjistit) erkennenrozeznat příznaky nemocidie Symptome der Krankheit erkennen

Vyskytuje se v

replika: das Original von der Replik unterscheidenrozeznat originál od repliky

ausmachen: ein Schiff am Horizont ausmachenrozeznat loď na horizontu

erkennen: etw. mit bloßem Auge erkennenrozeznat co pouhým okem

scheiden: Gut von Böse scheiden könnenumět rozeznat dobré od zlého

unterscheiden: Zwillinge/Farben unterscheidenrozeznat dvojčata/barvy

rozeznat: die Kopie vom Original unterscheidenrozeznat kopii od originálu