Hlavní obsah

erkennen

Vyskytuje se v

an: poznat koho podle chůzej-n an dem Gang erkennen

bloß: poznat pouhým okem coetw. mit bloßem Auge erkennen

zwischen: (roz)poznat koho mezi lidmij-n zwischen den Menschen erkennen

Arglist: rozpoznat čí lestj-s Arglist erkennen

Schritt: poznat koho podle chůzej-n am Schritt erkennen

čich: poznat koho/co po čichuj-n/etw. am Geruch erkennen

podle: poznat koho podle hlasuj-n an der Stimme erkennen

poznat: poznat pravdudie Wahrheit erkennen

rozeznat: rozeznat příznaky nemocidie Symptome der Krankheit erkennen

rozlišovat: rozlišovat zvuky a tóny sluchemdie Klänge und Töne mit dem Gehör erkennen

sám, sama, samo, samý: Poznej sám sebe.Erkenne dich selbst.

sotva: Poznáš ho? – Sotva.Erkennst du ihn? – Kaum.

dálka: poznat koho na dálkuj-n aus der Ferne erkennen

pohled: poznat na první pohled koho/coj-n/etw. auf den ersten Blick erkennen

erkennen: rozeznat co pouhým okemetw. mit bloßem Auge erkennen