Hlavní obsah

erkennen

Vyskytuje se v

an: j-n an dem Gang erkennenpoznat koho podle chůze

bloß: etw. mit bloßem Auge erkennenpoznat pouhým okem co

zwischen: j-n zwischen den Menschen erkennen(roz)poznat koho mezi lidmi

Arglist: j-s Arglist erkennenrozpoznat čí lest

Schritt: j-n am Schritt erkennenpoznat koho podle chůze

čich: poznat koho/co po čichuj-n/etw. am Geruch erkennen

podle: poznat koho podle hlasuj-n an der Stimme erkennen

poznat: poznat pravdudie Wahrheit erkennen

poznat: poznat čí rukopisj-s Handschrift erkennen

ransomware: rozpoznat ransomwareRansomware erkennen

rozeznat: rozeznat příznaky nemocidie Symptome der Krankheit erkennen

rozlišovat: rozlišovat zvuky a tóny sluchemdie Klänge und Töne mit dem Gehör erkennen

sám, sama, samo, samý: Poznej sám sebe.Erkenne dich selbst.

sotva: Poznáš ho? – Sotva.Erkennst du ihn? – Kaum.

dálka: poznat koho na dálkuj-n aus der Ferne erkennen

pohled: poznat na první pohled koho/coj-n/etw. auf den ersten Blick erkennen