Hlavní obsah

jistě

Příslovce

  1. (nepochybně, opravdu) gewiss, sicher(lich), bestimmtvědět co jistěetw. sicher wissen
  2. (pevně, spolehlivě) sicherjistě vystupovatsicher auftreten

Částice

  • sicher(lich)Jistě na to nezapomene.Er vergisst es sicher nicht.

Vyskytuje se v

jistý: mít jistou rukueine sichere Hand haben

jistý: za jistých podmínekunter gewissen Bedingungen

pomalu: pomalu, ale jistělangsam aber sicher

stoprocentně: být si stoprocentně jistýsich hundertprozentig sicher sein

jistý: Je jisté, že...Es ist sicher, dass...

jistý: jistý úkrytein sicheres Versteck

nejistě: cítit se v přítomnosti koho nejistěsich in j-s Anwesenheit unsicher fühlen

nejistý: nejistý výsledekunsicheres Ergebnis

nejistý: stát na nejistých nohouauf unsicheren Beinen stehen

nejistý: nejistý pokus o coein unsicherer Versuch um etw.

nejistý: pociťovat nejistý smutekeine ungewisse Trauer empfinden

příznak: jasné/jisté příznakydeutliche/sichere Zeichen

mlýn: Boží mlýny melou pomalu, ale jistě.Gottes Mühlen mahlen langsam, aber stetig.

ja: Ja sicher!No jistě!, Ano!

Kapital: ein sicheres Kapitaljistý kapitál

Schütze: ein sicherer Schützejistý střelec

sowieso: Das sowieso!Samozřejmě!, To se rozumí!, Jistě(že)!

wie: so sicher sein, wie zwei mal zwei vier istbýt tak jisté, jako že jedna a jedna jsou dvě

bestimmt: von etw. eine bestimmte Vorstellung habenmít o čem jistou představu

feststehen: Steht schon fest, wann sie heiraten?Už je jisté, kdy se vezmou?

gewiss: hovor. das gewisse Örtchenjistá místnost toaleta

klar: (Na) Klar!(No) Jasně!, (No) Jistě!

geben: Da gibts (gar) nichts!O tom žádná!, To je jisté!, To je marné!