Hlavní obsah

jistě

Příslovce

  1. (nepochybně, opravdu) gewiss, sicher(lich), bestimmtvědět co jistěetw. sicher wissen
  2. (pevně, spolehlivě) sicherjistě vystupovatsicher auftreten

Částice

  • sicher(lich)Jistě na to nezapomene.Er vergisst es sicher nicht.

Vyskytuje se v

jistý: mít jistou rukueine sichere Hand haben

pomalu: pomalu, ale jistělangsam aber sicher

stoprocentně: být si stoprocentně jistýsich hundertprozentig sicher sein

jistě: Jistě na to nezapomene.Er vergisst es sicher nicht.

nejistě: cítit se v přítomnosti koho nejistěsich in j-s Anwesenheit unsicher fühlen

nejistý: nejistý výsledekunsicheres Ergebnis

příznak: jasné/jisté příznakydeutliche/sichere Zeichen

mlýn: Boží mlýny melou pomalu, ale jistě.Gottes Mühlen mahlen langsam, aber stetig.