Hlavní obsah

zutreffend

Přídavné jméno

  • správný, vhodný, trefný poznámka ap.úř. Zutreffendes bitte ankreuzen!Hodící se zaškrtněte! ve formulářích ap.

Vyskytuje se v

zutreffend: úř. Zutreffendes bitte ankreuzen!Hodící se zaškrtněte! ve formulářích ap.

případný: zutreffende Bemerkungenpřípadné poznámky