Hlavní obsah

treffend

Vyskytuje se v

Nagel: den Nagel auf den Kopf treffenudeřit hřebík na hlavičku

schwarz: ins Schwarze treffentrefit (se) do černého

Schwarze: ins Schwarze treffentrefit do černého

treffen: sich treffenhodit se, být vhod

Weg: sich auf halbem Weg(e) treffendohodnout se na kompromisu

da: sich da und da treffensetkat se tam a tam na určitém místě

freundschaftlich: mit j-m ein freundschaftliches Abkommen treffenuzavřít přátelskou dohodu s kým

gescheit: eine gescheite Entscheidung treffenučinit rozumné rozhodnutí

goldrichtig: eine goldrichtige Entscheidung treffenvyloženě správně se rozhodnout

Wahl: eine schlechte Wahl treffenvybrat špatně

zuwider: der Vernunft zuwider eine falsche Entscheidung treffenrozhodnout (se) v rozporu se zdravým rozumem

als: Das Argument ist umso wichtiger, als es den Kern der Frage trifft.Argument je o to důležitější, že se dotýká jádra otázky.

Auswahl: eine Auswahl treffenvybrat si, zvolit si

bei: sich bei der Schule treffenpotkat se u školy

Schuss: Der Schuss traf sein Ziel.Střela zasáhla cíl.

selbst: Selbst Peter kam zu diesem Treffen.Dokonce i Petr přišel na tu schůzku.

Stelle: Wir treffen uns an der vereinbarten Stelle.Setkáme se na smluveném místě.

unterwegs: Unterwegs traf sie ihren Bruder.Cestou potkala svého bratra.

opatření: notwendige Maßnahmen treffenučinit potřebná opatření

amor: Er wurde von Amors Pfeil getroffen.přen. Zasáhl ho amor.

: Träfen wir uns nur doch bald wieder!Ať se brzo setkáme!

bleskový: eine blitzschnelle Entscheidung treffenučinit bleskové rozhodnutí

cítit se: sich getroffen fühlencítit se dotčen

citlivý: Er traf sie an ihrer empfindlichsten Stelle.Dotkl se jejího citlivého místa.

dohoda: ein Abkommen treffenuzavřít dohodu

doprostřed: mitten ins Schwarze treffentrefit se doprostřed terče

klubovna: sich im Klub treffenscházet se v klubovně

legitimně: eine legitime Entscheidung treffenlegitimně se rozhodnout

milenka: sich mit der Geliebten treffenscházet se s milenkou

neformální: informelles Treffenneformální setkání

nota: die Note nicht treffen könnennemoci chytit notu

oddálit se: Das Treffen lässt sich aufschieben.Schůzka se dá oddálit.

poledne: sich mit j-m nach Mittag treffensejít se s kým po poledni

provizorně: ein Treffen provisorisch verabredenprovizorně se domluvit na setkání

překotný: eine übereilte Entscheidung treffenudělat překotné rozhodnutí

přiléhavě: treffend auf etw. hinweisenpřiléhavě poukazovat na co

případně: sich treffend ausdrückenpřípadně se vyjádřit

příslušný: entsprechende Maßnahmen treffenprovést příslušná opatření

s, se: seine Freunde regelmäßig treffenstýkat se pravidelně s kamarády

sem: Ab und zu treffe ich ihn.Sem tam se s ním potkám.

schůzka: mit j-m ein Treffen verabredendomluvit schůzku s kým

slézt se: sich mit j-m vor der Schule treffenslézt se před školou s kým

šíp: j-n/etw. mit dem Pfeil treffenzasáhnout koho/co šípem

trefně: treffend bemerkentrefně poznamenat

trefný: ein treffender Spitznametrefná přezdívka

týž, tentýž, táž, tatáž, totéž: Er traf immer dieselbe Leute.Setkával se stále s týmiž lidmi.

učinit: Maßnahmen treffenučinit opatření

vchod: sich am Eingang treffensejít se před vchodem

vystihnout: Du hast es gut getroffen.To jsi dobře vystihl.

výstižný: eine treffende Antwortvýstižná odpověď

zapotřebí: Es ist notwendig die Entscheidung sofort zu treffen.Je zapotřebí hned se rozhodnout.

zásadní: eine Grundsatzentscheidung treffenudělat zásadní rozhodnutí

závada: Er traf ohne Komplikationen im Ziel ein.Dorazil do cíle bez závad.

zprostředkovat: j-s Treffen vermittelnzprostředkovat setkání koho

zrušit: das Treffen absagenzrušit schůzku

černý: ins Schwarze treffentrefit se do černého

hlavička: den Nagel auf den Kopf treffentrefit/uhodit hřebík na hlavičku

hrom: Er stand da wie vom Blitz getroffen.Zůstal, jako kdyby do něj hrom uhodil.

hřebík: den Nagel auf den Kopf treffenuhodit hřebík na hlavičku

kápnout: den Nagel auf den Kopf treffenkápnout na to pravé

klepnout: Der Schlag hat ihn getroffen.Klepla ho pepka.

Blitz: wie vom Blitz getroffenjako zasažený bleskem/omráčený