Hlavní obsah

Wahl

Die, podstatné jméno~, ~en

  1. volba, výběreine schlechte Wahl treffenvybrat špatně
  2. volby
  3. zvolení prezidenta ap.

Vyskytuje se v

gewinnen: die Wahlen gewinnenvyhrát volby

Wahl: eine schlechte Wahl treffenvybrat špatně

durchkommen: bei einer Wahl durchkommenuspět ve volbách

schreiten: zur Wahl/zur Aktion schreitenpřistoupit k volbě/akci

volba: Wahlen ausschreibenvypsat volby

vybraná: eine freie Wahl habenmít na vybranou

dávat: j-m freie Wahl lassendávat komu na vybranou

demokratický: demokratische Wahlendemokratické volby

pohořet: bei den Wahlen eine Schlappe erleidenpohořet ve volbách

prezident: die Wahl des Staatspräsidentenvolba prezidenta

před, přede: vor der Wahl stehenstát před volbou

senátní: die Wahl(en) zum Senat, die Senatswahlsenátní volby

sněmovní: parlamentarische Wahlensněmovní volby

úzký: in die engere Wahl kommendostat se do užšího výběru

vést: in den Wahlen führenvést ve volbách

výběr: Mir bleibt keine (andere) Wahl.Nemám na výběr.

Qual: die Qual der Wahl habenmít těžkou/nesnadnou volbu