Hlavní obsah

arm

Přídavné jménoärmer, ärmst-

  1. chudý, nemajetný člověk ap.
  2. an etw. chudý na coDas Land ist arm an Bodenschätzen.Země je chudá na nerostné suroviny.
  3. ubohý, nešťastný sirotek ap.

Přídavné jménoärmer, ärmst-

  1. um j-n/etw. ärmer werden ztratit koho/co, přijít o koho/co o rodiče ap.

Der, podstatné jméno~(e)s, ~e

  1. paže, ruka část tělader rechte/linke Armpravá/levá rukadie Arme ausbreitenroztáhnout pažeArm in Armruku v ruceeiner Dame den Arm bietennabídnout dámě rámě
  2. náručj-n in die Arme nehmenvzít koho do náručej-n auf den Arm nehmenvzít koho do náruče
  3. rameno řeky, svícnu ap.

Vyskytuje se v

Arm: být čí/čeho prodlouženou rukouj-s/etw. verlängerter Arm sein

Irre: ubohý hlupáčekein armer Irrer

Kirchenmaus: (být) chudý jako kostelní myšarm (sein) wie eine Kirchenmaus

Schlucker: chudák, ubožákarmer Schlucker

aufstützen: opřít ruce o stůldie Arme auf den Tisch aufstützen

bewegen: hýbat rukamadie Arme bewegen

bieten: Nabídnul jí rámě.Er bot ihr den Arm.

einschlafen: Brněla mě ruka.Mein Arm ist (mir) eingeschlafen.

ergreifen: Popadl ji za paži.Er ergriff sie am Arm.

noch: Nejsme ani chudí, ani bohatí.Wir sind weder arm noch reich.

reißen: vytrhnout se komu z náručísich aus j-s Armen reißen

schaukeln: houpat v náručiauf den Armen schaukeln

schlackern: klátit rukamamit den Armen schlackern

schmiegen: stulit se do čí náručesich in j-s Arme schmiegen

Schulter: koho vzít kolem ramenden Arm um j-s Schulter legen

stemmen: Dala si ruce v bok.Sie hat die Arme in die Seiten gestemmt.

stoßen: bouchnout se o hranu stolu do rukysich am Arm an der Tischkante stoßen

unterstützen: podepřít rukou braduden Arm unter das Kinn unterstützen

verletzen: Poranila jsem si ruku.Ich habe mir den Arm verletzt.

šermovat: šermovat rukamamit den Armen herumfuchteln

holý: mít holé paženackte Arme haben

chudák: Chudáci rodiče!Die armen Eltern!

chudý: chudá rodinaeine arme Familie

klátit: klátit rukamadie Arme schlenkern

kroutit: Petr kroutil Klausovi rukou.Peter verdrehte Klaus den Arm.

kroužit: sport. kroužit pažemimit den Armen kreisen

loket: ohnout ruku v loktiden Arm im Ellbogen beugen

napnout: napnout rukuden Arm strecken

napřáhnout: Napřáhl ruku a uhodil.Er holte mit dem Arm aus und schlug zu.

náruč: padnout komu do náručíj-m in die Arme fallen

nosit: nosit aktovku pod pažídie Mappe unter dem Arm tragen

ochabnout: Jeho paže ochably.Seine Arme erschlafften.

paždí: nést knihu pod paždímein Buch unter dem Arm tragen

paže: pravá/levá pažerechter/linker Arm

pohnout: pohnout rukamadie Arme bewegen

pochovat: Chceš si ho pochovat?Möchtest du ihn auf den Arm nehmen?

předpažit: předpažit levou rukuden linken Arm vorstrecken

překřížený: překřížené ruceüberkreuzte Arme

přeležet si: Přeležela jsem si ruku.Mein Arm ist (mir) eingeschlafen.

připažit: připažit levou rukulinken Arm senken

přivinout se: Přivinula se do jeho náruče.Sie schmiegte sich in seine Arme.

rozpřáhnout: rozpřáhnout rucedie Arme ausstrecken

ruka: rozpřáhnout rucedie Arme ausstrecken

trnout: Trne mi ruka.Der Arm schläft mir ein.

vymknout se: Ruka se mu vymkla v zápěstí.Er hat sich den Arm im Handgelenk verstaucht.

vyžebrat (si): Chudák si vyžebral kousek chleba.Der Arme hat ein Stück Brot erbettelt.

vzít: vzít do náruče kohoj-n in die Arme nehmen

vztáhnout: Vztáhla k němu ruce.Sie streckte ihre Arme nach ihm aus.

zakroutit: zakroutit paží komuj-m den Arm umdrehen

založit: založit ruce v bokdie Arme in die Hüften stemmen

zkroutit: zkroutit komu ruku za zádyj-m den Arm hinter den Rücken verdrehen

dělat: dělat si z koho dobrý denj-n auf die Schippe/den Arm nehmen

kostelní: chudý jako kostelní myšarm wie eine Kirchenmaus

noha: vzít nohy na ramenadie Beine unter die Arme nehmen

otevřený: přijmout koho s otevřenou náručíj-n mit offenen Armen empfangen

rameno: vzít nohy na ramenadie Beine unter die Arme nehmen

vést se: vést se za rukuHand in Hand gehen, Arm in Arm gehen

arm: ztratit koho/co, přijít o koho/co o rodiče ap.um j-n/etw. ärmer werden