Hlavní obsah

ztratit

Vyskytuje se v

ztratit se: neztratit seuplatnit se sich durchsetzen, sich bewähren

nerv: ztratit nervydie Nerven verlieren

kolonie: dobít/ztratit koloniedie Kolonien erobern/verlieren

načisto: Ztratil dočista hlavu.Er hat ganz und gar den Kopf verloren.

přebytečný: ztratit přebytečná kilaüberflüssige Pfunde verlieren

puk: získat/ztratit pukeine Scheibe gewinnen/verlieren

radost: Ztratil svou jedinou radost.Er hat seine einzige Freude verloren.

ztratit se: ztratit se v neznámém městěsich in einer fremden Stadt verlieren

ztratit se: ztratit se komu v davusich j-m in der Menschenmenge verlieren

živitel: Rodina ztratila živitele.Die Familie hat den Ernährer verloren.

dobrý: ztratit za koho dobré slovofür j-n ein gutes Wort einlegen

kontakt: ztratit kontakt s kýmKontakt zu j-m verlieren

pevný: ztratit pevnou půdu pod nohamaden Boden unter den Füßen verlieren

řeč: ztratit řečdie Sprache verlieren