Hlavní obsah

promarnit

Vyskytuje se v

šance: promarnit šancieine Chance verpassen

zbytečně: zbytečně promarnit časdie Zeit unnütz vertun

unnütz: die Zeit unnütz vertunzbytečně promarnit čas

nutzlos: etw. nutzlos vergeudenco zbytečně promarnit

vergeuden: Ich habe damit viel Zeit vergeudet.Promarnil jsem tím spoustu času.