Hlavní obsah

promarnit

Vyskytuje se v

šance: promarnit šancieine Chance verpassen

zbytečně: zbytečně promarnit časdie Zeit unnütz vertun

unnütz: zbytečně promarnit časdie Zeit unnütz vertun

nutzlos: co zbytečně promarnitetw. nutzlos vergeuden

vergeuden: Promarnil jsem tím spoustu času.Ich habe damit viel Zeit vergeudet.

promarnit: promarnit příležitosteine Gelegenheit versäumen