Hlavní obsah

schmiegen

Vyskytuje se v

přivinout se: Sie schmiegte sich in seine Arme.Přivinula se do jeho náruče.

tulit se: sich an die Mutter schmiegentulit se k matce

schmiegen: sich in j-s Arme schmiegenstulit se do čí náruče