Hlavní obsah

kosen

Vyskytuje se v

kosten: Koste es, was es wolle.Ať to stojí, co to stojí. za každou cenu

Kosten: auf seine Kosten kommenpřijít si na své

Kragen: j-m, j-n den Kragen kostenstát koho krk

Schmalz: viel Schmalz kostenkoho pěkně vyšťavit

Welt: nicht die Welt kostennestát majlant

einschließlich: einschließlich aller Kostenvčetně veškerých nákladů

Kost: einfache Kostjednoduchá strava

Kraft: j-n viel Kraft kostenstát koho mnoho sil

durchrechnen: die Kosten noch einmal durchrechnenještě jednou propočítat náklady

expandieren: Die Kosten expandieren.Náklady rostou.

fein: feine Weine kostenochutnat lahodná vína

Reduktion: eine Reduktion der Kostenredukce nákladů

senken: die Kosten/Steuer/Löhne senkensnižovat náklady/daně/platy

Zeit: Sein Hobby kostet (viel) Zeit.Jeho koníček stojí (hodně) času.

svůj, svá, své, svoje: auf seine Kosten kommenpřijít si na své

jídlo: die sättigende Kostsyté jídlo

kolik: Wie viel kostet das?Kolik to stojí?

moct: Wie viel mag es kosten?Kolik to může stát?

náklad: mit weiteren Kosten verbunden seinbýt spojen s dalšími náklady

něco: Das wird etwas kosten.To bude něco stát.

ochutnat: den Tee kostenochutnat čaj

okusit: Sie müssen seinen Wein mal kosten.Jeho víno musíte jednou okusit.

režie: auf eigene Kostenve vlastní režii

snížit: Kosten senkensnížit náklady

stát: Wie viel kostet das?Kolik to stojí?

strava: der Preis für Kost und Logiscena za byt a stravu

tráva: kosit trávuGras mähen

útrata: auf fremde Kosten lebenžít na cizí útraty

vypočítat: Kosten berechnenvypočítat náklady

fragen: Fragen kostet nichts.Za zeptání nic nedáš.