Hlavní obsah

einschlafen

Vyskytuje se v

nachts: Wenn ich abends Kaffee trinke, kann ich nachts nicht einschlafen.Když si dám večer kávu, nemůžu v noci usnout.

so: Der Film war so langweilig, dass ich dabei fast eingeschlafen wäre.Ten film byl tak nudný, že jsem málem usnul.

brnět: Brní mě noha.Mir ist das Bein eingeschlafen.

dřevěnět: Dřevění mi noha.Mein Bein ist (mir) eingeschlafen.

moct: nemoct usnoutnicht einschlafen können

pokojně: pokojně skonatfriedlich einschlafen

přeležet si: Přeležela jsem si ruku.Mein Arm ist (mir) eingeschlafen.

přesedět si: Přeseděl jsem si nohu.Mein Bein ist (mir) eingeschlafen.

rozrušení: nemoci usnout rozrušenímvor Aufregung nicht einschlafen können