Hlavní obsah

brnět

Nedokonavé sloveso

  • prickelnBrní mě noha.Mir ist das Bein eingeschlafen.

Vyskytuje se v

ansässig: se sídlem/s bydlištěm v Brněansässig in Brünn

einschlafen: Brněla mě ruka.Mein Arm ist (mir) eingeschlafen.

gebären: Narodil jsem se 7. června 1967 v Brně.Ich wurde am 7. Juni 1967 in Brünn geboren.

Sitz: se sídlem v Brněmit Sitz in Brünn

brnět: Brní mě noha.Mir ist das Bein eingeschlafen.