Hlavní obsah

brnět

Nechtěli jste hledat:

Brotchléb

Brutsezení na vejcích

bratenpéci , smažit

Bratenpečeně

Boykottierungbojkotování

brabbelndrmolit, mumlat, žvatlat

Bracheúhor, lada

brachialbrachiální, surový, hrubý

brachliegenležet ladem/úhorem

brackigbrakický, poloslaný

Brackwasserbrakická voda

BrailleschriftBraillovo (slepecké) písmo

Brainstormingbrainstorming

Branchebranže, obor, odvětví