Hlavní obsah

Brache

Die, podstatné jméno~, ~n

Vyskytuje se v

einbrechen: Der Winter brach einen Monat früher ein.Zima přišla o měsíc dříve.

hereinbrechen: Eine Katastrophe brach über das Land herein.Zemi postihla katastrofa.

prasknout: Větev pod jeho vahou praskla.Der Ast brach unter seinem Gewicht.

vyvstat: Na čele mu vyvstal studený pot.Kalter Schweiß brach ihm auf der Stirn aus.

zalít: Zalil ho studený pot.Kalter Schweiß brach ihm aus.

zděšení: Mezi lidmi zavládlo zděšení.Unter den Menschen brach Panik aus.

zlámat: Vítr zlámal větve stromů.Der Wind brach die Baumäste.