Hlavní obsah

Brache

Die, podstatné jméno~, ~n

Vyskytuje se v

einbrechen: Der Winter brach einen Monat früher ein.Zima přišla o měsíc dříve.

hereinbrechen: Eine Katastrophe brach über das Land herein.Zemi postihla katastrofa.

prasknout: Der Ast brach unter seinem Gewicht.Větev pod jeho vahou praskla.

vyvstat: Kalter Schweiß brach ihm auf der Stirn aus.Na čele mu vyvstal studený pot.

zalít: Kalter Schweiß brach ihm aus.Zalil ho studený pot.

zděšení: Unter den Menschen brach Panik aus.Mezi lidmi zavládlo zděšení.

zlámat: Der Wind brach die Baumäste.Vítr zlámal větve stromů.