Hlavní obsah

Sitz

Vyskytuje se v

Boot: Všichni jsme na jedné lodi.Wir sitzen alle im selben/in einem Boot.

Dampfer: být na omylu, být vedleauf dem falschen Dampfer sein/sitzen/sich befinden

Fett: mít se jako prase v žitěim Fett sitzen

Geldbeutel: sedět na penězích být lakomýauf dem Geldbeutel sitzen

Modell: stát/sedět komu modelemj-m Modell stehen/sitzen

Nadel: sedět jako na trní/jehlách(wie) auf Nadeln sitzen

Ohr: sedět si na ušíchauf den Ohren sitzen

Pulverfass: sedět na sudu střelného prachuauf einem Pulverfass sitzen

Quelle: být (přímo) u zdroje/pramenean der Quelle sitzen

Sattel: sedět pevně v sedle v práci ap.fest im Sattel sitzen

Schalthebel: být u kormidla/vesla, tahat za drátkyan den Schalthebeln der Macht sitzen

sitzen: na čem sedět jak kvočna na vejcíchauf etw. Dat wie die Glucke auf den Eiern sitzen

Tinte: být v pěkné kaši/brynděin der Tinte sitzen

trocken: být na mizině bez penězauf dem Trock(e)nen sitzen

Wurm: Tady něco neklape/nehraje.Da ist/sitzt der Wurm drin.

an: sedět u baruan der Bar sitzen

angegossen: sedět komu jako ulitéj-m wie angegossen sitzen

Essen: (právě) sedět u jídla(gerade) beim Essen sitzen

Kasse: sedět u pokladnyan der Kasse sitzen

Klemme: být v brynděin der Klemme sitzen

Steuer: sedět za volantemam Steuer sitzen

unter: sedět pod stromemunter einem Baum sitzen

Bank: Sedí v první lavici.Er sitzt in der ersten Bank.

Glotze: sedět před telkou několik hodinein paar Stunden vor der Glotze sitzen

Hexenkessel: sedět v kotlisport. im Hexenkessel sitzen

obwohl: Přestože je již podzim, dá se ještě sedět venku.Obwohl es schon Herbst ist, kann man noch im Freien sitzen.

Reihe: sedět v páté řaděin der fünften Reihe sitzen

Sitz: Jeho sedadlo je volné.Sein Sitz ist leer.

Untersuchungshaft: sedět ve vyšetřovací vazběin Untersuchungshaft sitzen

Zwickmühle: být v brynděin der Zwickmühle sein/sitzen

bez, beze: sedět bez hnutíregungslos sitzen

brynda: být v brynděin der Patsche sitzen

kaše: být v pěkné kašiin der Patsche sitzen

model: sedět modelemModell sitzen

rovně: sedět rovně jako svíčkakerzengerade sitzen

sedět: sedět komu modelemj-m Modell sitzen

balkon: sedadlo na prvním balkoněder Sitz auf dem ersten Balkon

bar: sedávat u/na baruan der Bar sitzen

blízko: sedět blízko dveřínahe der Tür sitzen

čelo: sedět v čele tabuleam Kopf der Tafel sitzen

dřep: sedět v dřepuin der Hocke sitzen

galerie: sedět v horní galeriiim obersten Rang sitzen

humus: Jak můžeš sedět v tom humusu?Wie kannst du in dieser Sauerei sitzen?

klidně: klidně sedětruhig sitzen

krb: sedět u krbuam Kamin sitzen

lavička: sedět na lavičce v parkuauf einer Parkbank sitzen

levice: sedět komu po levicij-m zur Linken sitzen

naproti: Seděli naproti sobě.Sie saßen einander gegenüber.

nemukat: Seď a nemukej!Bleib sitzen und muckse dich nicht!

nepohodlný: nepohodlné sedadloein unbequemer Sitz

obkročmo: sedět na čem obkročmoauf etw. rittlings sitzen

obsazení: obsazení všech sedadel v divadledie Besetzung aller Sitze im Theater

okolo: sedět okolo stolurings um den Tisch sitzen

opěrka: sedadlo s opěrkouder Sitz mit Lehne

papat: Seď a papej!Sitzen bleiben und essen!

podělaný: Zase sedí před tou podělanou televizí.Er sitzt wieder vor der blöden Glotze.

prostředek: sedět v prostředku silnicein der Mitte der Straße sitzen

přední: sedět v přední řaděin der vorderen Reihe sitzen

přiléhat: Těsnění musí dobře přiléhat.Die Dichtung muss gut sitzen.

sklopit: sklopit sedadlo (v autě)den Sitz (im Auto) umklappen

sklopný: sklopné sedadloklappbarer Sitz

sluníčko: sedět na sluníčkuin der Sonne sitzen

směr: sedět proti/ve směru jízdygegen/in Fahrtrichtung sitzen

u: sedět u televizeam Fernseher sitzen

ulitý: Šaty jí padnou jako ulité.Das Kleid sitzt wie angegossen.

vejce: sedět na vejcíchauf den Eiern sitzen

veranda: sedět na veranděauf der Veranda sitzen

vězet: Auto vězí ve sněhu.Das Auto sitzt im Schnee fest.

vpředu: Můžu sedět vpředu?Darf ich vorne sitzen?

vypérovaný: špatně vypérovaná sedadlaschlecht gefederte Sitze

za: sedět za stolemam Tisch sitzen

hajzl: Jsme v hajzlu!Wir sitzen in der Scheiße!

kout: přen. sedět v koutěin der Ecke sitzen

loď: Jsme všichni na stejné lodi.Wir sitzen alle in einem Boot.

obžalovaný: sedět na lavici obžalovanýchauf der Anklagebank sitzen

pevný: sedět pevně v sedlefest im Sattel sitzen

pramen: být přímo u pramene (informací)an der Quelle sitzen

přibitý: přen. zůstat sedět jako přibitýwie angenagelt sitzen bleiben

řezat: řezat si pod sebou větevden Ast absägen, auf dem man sitzt

Affe: mít opici být opilýeinen Affen (sitzen) haben

špendlík: Seděl jako na špendlíkách.Er saß wie auf Nadeln.

větev: uřezávat si pod sebou větevden Ast absägen, auf dem man sitzt

zdroj: být u zdrojean der Quelle sitzen

žhavý: sedět jako na žhavém uhlí(wie) auf glühenden Kohlen sitzen

žito: zhrub. mít se jako prase v žitěim Fett sitzen

einfach: Proč (to dělat) jednoduše, když to jde i složitě?Warum einfach, wenns auch umständlich geht?

ah: Á, teď vím, proč to předtím nefungovalo!Ah, jetzt weiß ich, warum es vorher nicht funktionierte!

warum: A proč(pak) ne?Warum (auch/denn) nicht?

aber: Ale proč(pak)?Aber warum denn?

naštvaný: Proč jsi na mě naštvaný?Warum bist du sauer auf mich?

ne: Proč ne?Warum nicht?

podrážděný: Nevím, proč je tak podrážděný.Ich weiß nicht, warum er so aufgeregt ist.

proč: Proč to děláš?Warum machst du das?