Hlavní obsah

trocken

Přídavné jméno

  1. auf dem Trock(e)nen sitzen hovor.být na mizině bez peněz

Vyskytuje se v

Kehle: eine trockene Kehle habenmít sucho v krku pít alkohol

trocken: auf dem Trock(e)nen sitzenbýt na mizině bez peněz

Jahr: ein trockenes Jahrsuchý rok

rasieren: sich nass/trocken rasierenholit se nasucho/namokro

suchý: trockener Weinsuché víno

vsuchu: Wir haben unsere Schäfchen im Trockenen.Máme to v suchu.

mrskat sebou: Der Karpfen zappelt auf dem Trockenen.Kapr se mrská na suchu.

okoralý: trockene Lippenokoralé rty

oschlý: trockene Lippenoschlé rty

sucho: etw. kühl und trocken lagernuchovávat co v chladu a suchu

ulámat: trockene Äste abbrechenulámat suché větve

uschlý: ein trockenes Handtuchuschlý ručník

utřít: den Tisch trocken wischenutřít stůl do sucha

vyschnout: Meine Kehle ist ganz trocken.Vyschlo mi v krku.

vysušený: trockene Hautvysušená pleť

vytřít: etw. Akk trocken wischenvytřít co dosucha

Humor: einen trockenen/schwarzen Humor habenmít suchý/černý humor