Hlavní obsah

herb

Vyskytuje se v

Herbst: Es wird Herbst.Nastává podzim.

Klasse: Sie kommt im Herbst in die erste Klasse.Na podzim půjde do první třídy.

obwohl: Obwohl es schon Herbst ist, kann man noch im Freien sitzen.Přestože je již podzim, dá se ještě sedět venku.

podzimní: die Herbst-Tagundnachtgleichepodzimní rovnodennost

minout: Der Sommer ist vergangen und der Herbst ist gekommen.Léto minulo a nastal podzim.

na: im Herbstna podzim

nastat: Der Herbst fing an.Nastal podzim.

podzim: im Herbstna podzim

tesklivý: Ein banger Herbst kommt.Přichází tesklivý podzim.

trnka: herbe Schlehentrpké trnky