Hlavní obsah

streng

Přídavné jméno

  1. aufs Strengste co nejpřísněji odsoudit ap.
  2. co nejpřesněji/nejpřísněji dodržovat pravidla ap.

Vyskytuje se v

streng: aufs Strengsteco nejpřísněji odsoudit ap.

anordnen: Der Arzt ordnete strenge Bettruhe an.Lékař striktně nařídil klid na lůžku.

Disziplin: In der Armee herrscht strenge Disziplin.V armádě panuje přísná disciplína.

Strenge: mit Strenge regierenvládnout s přísností

Verschwiegenheit: strengste Verschwiegenheit bewahrenzachovávat přísnou mlčenlivost

měřítko: einen strengen Maßstab an etw. anlegenklást přísné měřítko na co

brát: etw. streng nehmenbrát co přísně

krutý: ein grausamer/strenger/harter Winterkrutá zima

mlčenlivost: strengste Verschwiegenheit bewahrenzachovat naprostou mlčenlivost

mráz: ein starker/strenger Frostsilný/tuhý mráz

přísně: j-n/etw. streng beurteilenpřísně posuzovat koho/co

přísný: ein strenger Vaterpřísný otec

splňovat: den strengsten Normen entsprechensplňovat nejpřísnější normy

tuhý: strenger Frosttuhý mráz

zatvářit se: ein strenges Gesicht machenzatvářit se přísně

zima: strenger Wintertuhá zima

zostřit se: Die Gepäckkontrolle wurde strenger.Zostřila se kontrola zavazadel.

Saite: andere/strengere Saiten aufziehenvzít přísnější metr, přitáhnout uzdu