Hlavní obsah

apodiktisch

Přídavné jméno

  • filoz.apodiktický, (jisto)jistý, nezvratný stanovisko ap.