Hlavní obsah

zima

Podstatné jméno, rod ženský

  1. (roční období) der Winter, die Winterzeittuhá zimastrenger Winter
  2. (nízká teplota) die Kältetřást se zimouvor Kälte zittern

Příslovce

  • kaltJe mi zima.Mir ist kalt.Je mi zima na nohy.Ich habe kalte Füße.

Vyskytuje se v

br: Br, to je zima!Brr, es ist kalt!

být: Venku je zima.Draußen ist es kalt.

jako: v zimě jako v létěim Winter wie im Sommer

klepat: Zima už klepe na dveře.Der Winter klopft schon an die Tür.

krutý: krutá zimaein grausamer/strenger/harter Winter

lezavý: lezavá zimadurchdringende Kälte

modrat: modrat zimouvor Kälte blau werden

pichlavý: pichlavá zimastechende Kälte

pryč: Zima je konečně pryč.Der Winter ist endlich vorbei.

představit si: představit si v zimě letní densich im Winter einen Sommertag vorstellen

příchod: příchod jara/zimyder Einzug des Frühlings/Winters

příští: příští zimunächsten Winter

rozechvět: Rozechvěla ho zima.Er zitterte vor Kälte.

roztřást: Roztřásla ho zima.Er hat zu frösteln begonnen.

třepat se: třepat se zimouvor Kälte zittern

tuhý: být tuhý zimoustarr vor Kälte sein

v, ve: v ziměim Winter

vypálit: Za zimu vypálili spoustu dřeva.Im Winter haben sie viel Holz verbrannt.

zaklepat: Zaklepala jím zima.Es schüttelte ihn vor Kälte.

zapnout: Zapni se, je zima.Mach die Jacke/den Pulli zu, es ist kalt.

zatřást: Zatřásla jím zima.Es schüttelte ihn vor Kälte.

zatřást se: zatřást se zimouvor Kälte zittern

zatřepat se: zatřepat se zimousich vor Kälte schütteln

zima: Je mi zima.Mir ist kalt.

zmodrat: Rty jí zimou zmodraly.Ihre Lippen wurden vor Kälte blau.

zvěř: krmit v zimě zvěřdas Wild im Winter füttern

taub: mít zimou ztuhlé nohytaube Füße vor Kälte haben

aber: To je ale zima!Ist das aber kalt!

abscheulich: Je mi strašná zima.Es ist mir abscheulich kalt.

derartig: Takovou zimu jsem nezažil!Derartige Kälte habe ich nicht erlebt!

einbrechen: Zima přišla o měsíc dříve.Der Winter brach einen Monat früher ein.

eindecken: zásobit se na zimu zeleninousich für den Winter mit Gemüse eindecken

frieren: Bez čepice ti bude zima na uši.Ohne Mütze wirst du an den Ohren frieren.

handeln: V létě se rajčata prodávají za mnohem výhodnější ceny než v zimě.Im Sommer werden Tomaten zu viel günstigeren Preisen gehandelt als im Winter.

schauderhaft: Byla strašná zima.Es war schauderhaft kalt.

sein: Je mi zima/horko!Mir ist kalt/heiß!

Sommer: v létě i v zimě, celý rokSommer wie Winter