Hlavní obsah

abscheulich

Přídavné jméno

  1. hnusný, odporný, nechutný zápach ap.
  2. hovor.hrozně, strašně bolet ap.užívá se k negativnímu zesílení přídavných jmen a slovesEs ist mir abscheulich kalt.Je mi strašná zima.

Vyskytuje se v

allein: Samotná myšlenka to udělat byla odporná.Allein der Gedanke, das zu tun, war abscheulich.

ošklivý: mít ošklivé vlastnostiabscheuliche Eigenschaften haben

šeredný: šeredný podvodabscheulicher Betrug

abscheulich: Je mi strašná zima.Es ist mir abscheulich kalt.