Hlavní obsah

samotný

Přídavné jméno

  1. (osamělý) allein, einsam
  2. hovor.(k vytčení osoby ap.) selbst
  3. hovor.(vyjadřuje těsnou blízkost) gleichna samotném konci vesniceam gleichen Ende des Dorfes

Vyskytuje se v

samotný: na samotném konci vesniceam gleichen Ende des Dorfes