Hlavní obsah

dřep

Podstatné jméno, rod mužský

Vyskytuje se v

dřepět: dřepět v práci až do večerain der Arbeit bis zum Abend hocken

Stellung: zaujmout pozici v kleče/dřepueine kniende/hockende Stellung einnehmen

dřep: sedět v dřepuin der Hocke sitzen