Hlavní obsah

obsazení

Podstatné jméno, rod střední, podstatné jméno

  • die Besetzungobsazení rolídie Besetzungsliste, die Rollenbesetzungobsazení všech sedadel v divadledie Besetzung aller Sitze im Theater

Vyskytuje se v

hvězdný: hvězdné obsazenídie Starbesetzung

obsadit: Je obsazeno.Es ist belegt/besetzt.

obsadit: být obsazeno do posledního místabis auf den letzten Platz besetzt sein

obsadit: obsadit druhé místoden zweiten Platz belegen

obsazený: obsazené parkovištěbesetzter Parkplatz

role: špatně obsazená roleschlecht besetzte Rolle

třetí: obsadit třetí místoden dritten Platz belegen

belegen: Die Telefonleitung ist belegt.Telefonní linka je obsazena.

belegen: Das Hotel ist voll belegt.Hotel je plně obsazen.

besetzen: Es ist besetzt.Je obsazeno. telefonní linka

Rang: den ersten/letzten Rang belegenobsadit první/poslední místo