Hlavní obsah

belegen

Sloveso

  1. obložit housku ap., položit koberce ap.den Fußboden mit Fliesen belegenobkládat podlahu dlaždicemi
  2. voj.ostřelovat, bombardovat město ap.
  3. zapsat si kurz ap.
  4. sport.obsadit druhé místo ap.
  5. obsadit lidmi ap.Die Telefonleitung ist belegt.Telefonní linka je obsazena.Das Hotel ist voll belegt.Hotel je plně obsazen.
  6. j-n mit etw. zatížit, postihnout koho čím, uvalit na koho co
  7. doložit výdaje ap.ein Gesuch ordnungsgemäß belegendoložit žádost řádnými doklady

Vyskytuje se v

Beispiel: doložit co příkladyetw. mit Beispielen belegen

Boden: Na podlaze byly položené koberce.Der Boden war mit Teppichen belegt.

Kurs: zapsat si kurz španělštinyeinen Kurs in Spanisch belegen

Rang: obsadit první/poslední místoden ersten/letzten Rang belegen

urkundlich: být doložený listinouurkundlich belegt sein

daň: ekon. uvalit daň na coetw. mit einer Steuer belegen

obsadit: Je obsazeno.Es ist belegt/besetzt.

klatba: uvalit klatbu na kohoj-n mit einem Bann belegen

obložit: obložit chléb salámemein Brot mit Wurst belegen

podložit: podložit výdaje účtenkamiAusgaben durch Quittungen belegen

třetí: obsadit třetí místoden dritten Platz belegen

belegen: obkládat podlahu dlaždicemiden Fußboden mit Fliesen belegen