Hlavní obsah

schlafen

Slovesoschläft, schlief, h. geschlafen

  1. spátbis in den Tag schlafenspát (až) do bílého dnefrüh schlafen gehenjít brzy spát
  2. sich schlafen spát se špatně ap.užívá se v neosobní vazbě s esAuf dem Sofa schläft es sich gut.Na pohovce se spí dobře.
  3. přenocovat, přespat, spát
  4. euf.mit j-m spát s kým souložit

Vyskytuje se v

Murmeltier: schlafen wie ein Murmeltierspát jako dudek

Sack: Er schläft wie ein Sack.Spí jako dudek., Spí, jako když ho do vody hodí.

tun: etw. Akk im Schlaf tundělat co levou zadní

Himmel: unter freiem Himmel schlafenspát pod širým nebem

als ob: Er machte auf mich den Eindruck, als ob er schliefe.Dělal na mě dojem, jako by spal.

aufschrecken: mit einem Schrei j-n aus dem Schlaf aufschreckenvytrhnout koho křikem ze snu

der, die, das: Der Vater schläft.Otec spí.

hindern: Viel Licht hindert mich beim Schlafen.Moc světla mě ruší při spaní.

kein, keine: keinen Schlaf findennemoci vůbec spát

reden: im Schlaf redenmluvit ze spaní

Schlaf: in (tiefen) Schlaf sinkenupadnout do (hlubokého) spánku

Schlaf: im Schlaf sprechenmluvit ze spaní

Schlaf: halb im Schlafv polospánku

Tote: hovor. wie ein Toter schlafenspát jako zabitý/dudek

buk: spát jako bukwie ein Stein schlafen

tvrdě: tvrdě spáttief schlafen

tvrdý: tvrdý spánekein fester Schlaf

burcovat: burcovat ze spánku kohoj-n aus dem Schlaf rütteln

dosyta: vyspat se dosytanach Herzenslust schlafen

hypnotický: hypnotický spánekhypnotischer Schlaf

chtít se: Chce se mi spát.Ich möchte schlafen.

nebe: spát pod širým nebemunter freiem Himmel schlafen

neklidně: neklidně spátunruhig schlafen

neklidný: neklidný spánekunruhiger Schlaf

pospat si: V neděli si rád pospí.Sonntags schläft er gern lange.

přerušený: přerušený spánekder unterbrochene Schlaf

přispat si: hodinku si přispateine Stunde länger schlafen

sladce: Spi sladce.Schlafe süß.

spánek: upadnout do hlubokého spánkuin einen tiefen Schlaf fallen

spánek: uložit se ke spánkusich schlafen legen

spaní: mluvit ze spaníim Schlaf sprechen

stan: spát pod stanemim Zelt schlafen

stočený: spát stočený do klubíčkazusammengerollt schlafen

širý: spát pod širým nebemunter freiem Himmel schlafen

trhat: Dítě sebou trhá ve spaní.Das Kind zuckt im Schlaf.

trhat sebou: trhat sebou ve spaníim Schlaf zucken

trnout: Trne mi ruka.Der Arm schläft mir ein.

ukolébat: ukolébat dítěein Kind in den Schlaf wiegen

vrzat: Ve spánku vrzala zuby.Im Schlaf knirschte sie mit den Zähnen.

vyspat se: Jak ses vyspal?Wie hast du geschlafen?

vyspat se: Musel jsem se vyspat v hotelu.Ich musste im Hotel schlafen.

vyspávat: Pracuje v noci a ve dne vyspává.Er arbeitet nachts und am Tag schläft er.

zařezaný: spát jako zařezanýwie ein Toter schlafen

zmoct: Zmohl jej spánek.Der Schlaf übermannte ihn.

že: Dělal, že spí.Er tat, als ob er schlafen würde.

dřevo: přen. spát jako dřevowie ein Murmeltier schlafen

dudek: spát jako dudekwie ein Murmeltier schlafen

spát: spát jako dřevowie ein Sack schlafen

špalek: expr. spát jako špalekwie ein Stein/Klotz schlafen