Hlavní obsah

schlafen

Slovesoschläft, schlief, h. geschlafen

  1. spátbis in den Tag schlafenspát (až) do bílého dnefrüh schlafen gehenjít brzy spát
  2. sich schlafen spát se špatně ap.užívá se v neosobní vazbě s esAuf dem Sofa schläft es sich gut.Na pohovce se spí dobře.
  3. přenocovat, přespat, spát
  4. euf.mit j-m spát s kým souložit

Vyskytuje se v

Sack: Er schläft wie ein Sack.Spí jako dudek., Spí, jako když ho do vody hodí.

schlafen: sich schlafenspát se špatně ap.

tun: etw. Akk im Schlaf tundělat co levou zadní

Himmel: unter freiem Himmel schlafenspát pod širým nebem

als ob: Er machte auf mich den Eindruck, als ob er schliefe.Dělal na mě dojem, jako by spal.

aufschrecken: mit einem Schrei j-n aus dem Schlaf aufschreckenvytrhnout koho křikem ze snu

der, die, das: Der Vater schläft.Otec spí.

hindern: Viel Licht hindert mich beim Schlafen.Moc světla mě ruší při spaní.

kein, keine: keinen Schlaf findennemoci vůbec spát

reden: im Schlaf redenmluvit ze spaní

Schlaf: in (tiefen) Schlaf sinkenupadnout do (hlubokého) spánku

Tote: hovor. wie ein Toter schlafenspát jako zabitý/dudek

buk: wie ein Stein schlafenspát jako buk

tvrdě: tief schlafentvrdě spát

tvrdý: ein fester Schlaftvrdý spánek

burcovat: j-n aus dem Schlaf rüttelnburcovat ze spánku koho

dosyta: nach Herzenslust schlafenvyspat se dosyta

hypnotický: hypnotischer Schlafhypnotický spánek

chtít se: Ich möchte schlafen.Chce se mi spát.

nebe: unter freiem Himmel schlafenspát pod širým nebem

neklidně: unruhig schlafenneklidně spát

neklidný: unruhiger Schlafneklidný spánek

pospat si: Sonntags schläft er gern lange.V neděli si rád pospí.

přerušený: der unterbrochene Schlafpřerušený spánek

přispat si: eine Stunde länger schlafenhodinku si přispat

sladce: Schlafe süß.Spi sladce.

spánek: in einen tiefen Schlaf fallenupadnout do hlubokého spánku

spaní: im Schlaf sprechenmluvit ze spaní

stan: im Zelt schlafenspát pod stanem

stočený: zusammengerollt schlafenspát stočený do klubíčka

širý: unter freiem Himmel schlafenspát pod širým nebem

trhat: Das Kind zuckt im Schlaf.Dítě sebou trhá ve spaní.

trhat sebou: im Schlaf zuckentrhat sebou ve spaní

trnout: Der Arm schläft mir ein.Trne mi ruka.

ukolébat: ein Kind in den Schlaf wiegenukolébat dítě

vrzat: Im Schlaf knirschte sie mit den Zähnen.Ve spánku vrzala zuby.

vyspat se: Wie hast du geschlafen?Jak ses vyspal?

vyspávat: Er arbeitet nachts und am Tag schläft er.Pracuje v noci a ve dne vyspává.

zařezaný: wie ein Toter schlafenspát jako zařezaný

zmoct: Der Schlaf übermannte ihn.Zmohl jej spánek.

že: Er tat, als ob er schlafen würde.Dělal, že spí.

dřevo: wie ein Murmeltier schlafenpřen. spát jako dřevo

dudek: wie ein Murmeltier schlafenspát jako dudek

spát: wie ein Sack schlafenspát jako dřevo

špalek: wie ein Stein/Klotz schlafenexpr. spát jako špalek

Murmeltier: schlafen wie ein Murmeltierspát jako dudek