Hlavní obsah

Tote

Vyskytuje se v

Hose: tote Hosemrtvo nic se neděje

Punkt: toter Punktmrtvý bod v jednání ap.

Rennen: totes Rennenmrtvý závod

tot: tote Hosenuda, mrtvo

Materie: lebende/tote Materieživá/neživá hmota

Zelle: lebende/tote Zellenživé/mrtvé buňky

Million: Millionen toter Fischemiliony mrtvých ryb

Tote: hovor. wie ein Toter schlafenspát jako zabitý/dudek

verbrennen: Abfälle/Tote verbrennenspalovat odpadky/mrtvé

mrtvý: totes Inventarmrtvý inventář

slepý: totes Gleis, das Abstellgleisslepá kolej

hluchý: Das Telefon ist tot.Telefon je hluchý.

pomodlit se: für den Toten betenpomodlit se za zemřelého

skácet se: Er ist tot umgefallen.Skácel se mrtev.

uctívat: die Toten verehrenuctívat mrtvé

zařezaný: wie ein Toter schlafenspát jako zařezaný

pes: Hier ist tote Hose.Tady chcípl pes.

Gleis: j-n/etw. auf ein totes Gleis schiebenodsunout koho/co na vedlejší kolej