Hlavní obsah

Tote

Vyskytuje se v

Gleis: j-n/etw. auf ein totes Gleis schiebenodsunout koho/co na vedlejší kolej

Hose: tote Hosemrtvo nic se neděje

Punkt: toter Punktmrtvý bod v jednání ap.

Rennen: totes Rennenmrtvý závod

tot: tote Hosenuda, mrtvo

tot: halb tot vor Angst seinbýt polomrtvý strachem ap.

Materie: lebende/tote Materieživá/neživá hmota

Zelle: lebende/tote Zellenživé/mrtvé buňky

Million: Millionen toter Fischemiliony mrtvých ryb

verbrennen: Abfälle/Tote verbrennenspalovat odpadky/mrtvé

mrtvý: mrtvý inventářtotes Inventar

mrtvý: geogr. Mrtvé mořeTotes Meer

slepý: slepá kolejtotes Gleis, das Abstellgleis

hluchý: Telefon je hluchý.Das Telefon ist tot.

mrtvý: mrtvá sezónatote Saison

pomodlit se: pomodlit se za zemřeléhofür den Toten beten

skácet se: Skácel se mrtev.Er ist tot umgefallen.

uctívat: uctívat mrtvédie Toten verehren

zařezaný: spát jako zařezanýwie ein Toter schlafen

mrtvý: O mrtvých jen dobře.Über die Toten nur Gutes.

pes: Tady chcípl pes.Hier ist tote Hose.