Hlavní obsah

chvílemi

Vyskytuje se v

chvíle: dlouhá chvílenuda die Langeweile

dlouhý: mít dlouhou chvílisich langweilen, Langeweile haben

chvíle: ve správnou chvílizum richtigen Zeitpunkt

chvíle: na poslední chvíliim letzten Augenblick, in letzter Minute

dojezd: dojezd na poslední chvílidas Ankommen in letzter Minute

chvíle: Můžeš chvíli počkat?Kannst du einen Moment warten?

odběhnout: odběhnout si na chvíli z kanceláředas Büro kurz verlassen

oddech: chvíle oddechu po prácieine Atempause nach der Arbeit

odskočit si: Jen si na chvíli odskočím.Ich gehe nur kurz weg.

pobýt: chvíli pobýt u příbuznýcheine Weile bei Verwandten verweilen

posedět: To dítě chvíli neposedí!Das Kind hat Hummeln im Hintern!

potichu: Buď chvíli potichu!Sei kurz still!

rozevřít se: Padák se v poslední chvíli rozevřel.Der Fallschirm hat sich im letzten Moment geöffnet.

rozhodný: v rozhodné chvíliim entscheidenden Augenblick

rozmyslet si: Na poslední chvíli si to rozmyslel.Im letzten Moment hat er es sich anders überlegt.

tudy: Před chvílí prošli tudy.Vor einer Weile gingen sie hier durch.

ukrátit: ukrátit si dlouhou chvíli četbousich die lange Weile mit der Lektüre verkürzen

vydechnout: Musím si na chvíli vydechnout.Ich muss kurz Luft holen.

vyrušit: Mohl bych (vás) na chvíli vyrušit?Dürfte ich (euch) für einen Moment stören?

vysadit: Musíš na chvíli vysadit.Du musst eine Weile aussetzen.

za: za chvíligleich

zahnat: zahnat dlouhou chvíli čímdie Zeit mit etw. vertreiben

zaváhat: Na chvíli zaváhal a pak vstoupil.Er zögerte eine Weile und trat dann herein.

zeslábnout: Déšť po chvíli zeslábl.Der Regen ließ nach einer Weile nach.

zůstat: Zůstaň tu ještě chvíli.Bleib hier noch eine Weile.

chvíle: mít dlouhou chvíliLangeweile haben

poslední: dělat co na poslední chvílietw. im letzten Moment machen

Zeit: zur rechten Zeit kommenpřijít v pravou chvíli

dann: Bis dann!Tak zatím!, Brzy nashle!, Tak za chvíli!

dürfen: Darf ich Sie kurz stören?Mohu vás na chvíli vyrušit?

empfehlen: Unter den jetzigen Umständen empfiehlt es sich, noch etwas zu warten.Za současných okolností je záhodno ještě chvíli počkat.

Frieden: Ich habe keinen Frieden vor ihm.Nemám od něj chvíli pokoj.

nur: Ich habe ihn nur kurze Zeit gesehen.Viděl jsem ho jen chvíli.

Stunde: in der Stunde der Not zu j-m haltenve chvílích nouze stát při kom