Hlavní obsah

Stunde

Die, podstatné jméno~, ~n

  1. hodina 60 minutDer Tag hat 24 Stunden.Den má 24 hodin.Die Bahn geht jede Stunde.Vlak jezdí každou hodinu.zur gewohnten Stunde kommenpřijít v obvyklou hodinu
  2. kniž.chvíle, okamžik, momentin der Stunde der Not zu j-m haltenve chvílích nouze stát při kom
  3. hodina vyučovací(privat) Stunden in etw. nehmenbrát (soukromé) hodiny čeho

Vyskytuje se v

schwach: in einer schwachen Stundeve slabé chvilce

anderthalb: anderthalb Stunden dauerntrvat (jednu) hodinu a půl

etlich(er,e,es): nach etlichen Stundenpo několika hodinách

pro: 15 Euro pro Stunde verdienenvydělávat 15 eur za hodinu

reichlich: eine reichliche Stundeněco více než hodinu

stunden: j-m eine Rate stundenpovolit komu odklad splátky

danach: zwei Stunden danachdvě hodiny nato, o dvě hodiny později

gewohnt: zur gewohnten Stunde kommenpřijít v obvyklou hodinu

Glotze: ein paar Stunden vor der Glotze sitzensedět před telkou několik hodin

kommen: Der Zug kommt erst in einer halben Stunde.Vlak přijede nejdřív za půl hodiny.

schwänzen: die Stunde schwänzenulít se z hodiny

sie: Meine Eltern sind da. Sie sind vor einer Stunde gekommen.Jsou tu moji rodiče. Přijeli před hodinou.

ungelegen: zu ungelegener Stundev nevhodný čas, v nevhodnou dobu

wenig: in wenigen Stundenza několik (málo) hodin

brát: brát hodiny čeho u kohobei j-m Stunden in etw. nehmen

hodina: každou hodinujede Stunde, stündlich

těžký: těžká hodinka kohoj-s schwere Stunde

: Vlak přijede až za dvě hodiny.Der Zug kommt erst in zwei Stunden.

denně: Kolik hodin denně pracujete?Wie viele Stunden am Tag arbeiten Sie?

dřív: o hodinu dříveine Stunde früher

hodina: vrátit se za čtvrt/půl hodinyin einer viertel/halben Stunde zurückkommen

lekce: dávat lekceStunden geben

lekce: zmeškat lekcieine Stunde versäumen

nejvíc: Bude to trvat ještě nejvíc hodinu.Es wird höchstens noch eine Stunde dauern.

nezvyklý: přijít domů v nezvyklou hodinuzu ungewohnter Stunde nach Hause kommen

o: Přijede o dvě hodiny později.Sie kommt zwei Stunden später.

oběd: Za hodinu bude oběd.In einer Stunde gibt es Mittagessen.

počítat: počítat minuty/hodiny/dnydie Minuten/Stunden/Tage zählen

pomalu: Čekal jsem na ni pomalu tři hodiny.Ich habe auf sie fast drei Stunden gewartet.

prosedět: prosedět deset hodin v letadlezehn Stunden im Flugzeug versitzen

před, přede: před hodinouvor einer Stunde

přijít: přijít do školy o hodinu pozdějiin die Schule eine Stunde später kommen

přispat si: hodinku si přispateine Stunde länger schlafen

půlmaraton: Zaběhl půlmaraton pod 2 hodiny.Er hat den Halbmarathon unter 2 Stunden geschafft.

rozmezí: v rozmezí jediné hodinyinnerhalb/im Zeitraum von einer Stunde

takřka: Čekali takřka tři hodiny.Sie warteten beinahe drei Stunden.

uletět: uletět za hodinu 1000 kilometrů1 000 Kilometer pro Stunde fliegen

za: jet 100 kilometrů za hodinu100 Kilometer pro Stunde fahren

za: Přijdu za hodinu.Ich komme in einer Stunde.

chvilka: ve slabé chvilcein einer schwachen Stunde