Hlavní obsah

Stunde

Die, podstatné jméno~, ~n

  1. hodina 60 minutDer Tag hat 24 Stunden.Den má 24 hodin.Die Bahn geht jede Stunde.Vlak jezdí každou hodinu.zur gewohnten Stunde kommenpřijít v obvyklou hodinu
  2. kniž.chvíle, okamžik, momentin der Stunde der Not zu j-m haltenve chvílích nouze stát při kom
  3. hodina vyučovací(privat) Stunden in etw. nehmenbrát (soukromé) hodiny čeho

Vyskytuje se v

Stunde: vědět, která bijewissen, was die Stunde geschlagen hat

anderthalb: trvat (jednu) hodinu a půlanderthalb Stunden dauern

etlich(er,e,es): po několika hodináchnach etlichen Stunden

pro: vydělávat 15 eur za hodinu15 Euro pro Stunde verdienen

reichlich: něco více než hodinueine reichliche Stunde

stunden: povolit komu odklad splátkyj-m eine Rate stunden

danach: dvě hodiny nato, o dvě hodiny pozdějizwei Stunden danach

gewohnt: přijít v obvyklou hodinuzur gewohnten Stunde kommen

Glotze: sedět před telkou několik hodinein paar Stunden vor der Glotze sitzen

kommen: Vlak přijede nejdřív za půl hodiny.Der Zug kommt erst in einer halben Stunde.

schwänzen: ulít se z hodinydie Stunde schwänzen

sie: Jsou tu moji rodiče. Přijeli před hodinou.Meine Eltern sind da. Sie sind vor einer Stunde gekommen.

ungelegen: v nevhodný čas, v nevhodnou dobuzu ungelegener Stunde

wenig: za několik (málo) hodinin wenigen Stunden

brát: brát hodiny čeho u kohobei j-m Stunden in etw. nehmen

hodina: každou hodinujede Stunde, stündlich

těžký: těžká hodinka kohoj-s schwere Stunde

: Vlak přijede až za dvě hodiny.Der Zug kommt erst in zwei Stunden.

denně: Kolik hodin denně pracujete?Wie viele Stunden am Tag arbeiten Sie?

dřív: o hodinu dříveine Stunde früher

lekce: dávat lekceStunden geben

nejvíc: Bude to trvat ještě nejvíc hodinu.Es wird höchstens noch eine Stunde dauern.

nezvyklý: přijít domů v nezvyklou hodinuzu ungewohnter Stunde nach Hause kommen

o: Přijede o dvě hodiny později.Sie kommt zwei Stunden später.

oběd: Za hodinu bude oběd.In einer Stunde gibt es Mittagessen.

počítat: počítat minuty/hodiny/dnydie Minuten/Stunden/Tage zählen

pomalu: Čekal jsem na ni pomalu tři hodiny.Ich habe auf sie fast drei Stunden gewartet.

prosedět: prosedět deset hodin v letadlezehn Stunden im Flugzeug versitzen

před, přede: před hodinouvor einer Stunde

přijít: přijít do školy o hodinu pozdějiin die Schule eine Stunde später kommen

přispat si: hodinku si přispateine Stunde länger schlafen

půlmaraton: Zaběhl půlmaraton pod 2 hodiny.Er hat den Halbmarathon unter 2 Stunden geschafft.

rozmezí: v rozmezí jediné hodinyinnerhalb/im Zeitraum von einer Stunde

takřka: Čekali takřka tři hodiny.Sie warteten beinahe drei Stunden.

uletět: uletět za hodinu 1000 kilometrů1 000 Kilometer pro Stunde fliegen

za: jet 100 kilometrů za hodinu100 Kilometer pro Stunde fahren

chvilka: ve slabé chvilcein einer schwachen Stunde

schwach: ve slabé chvilcein einer schwachen Stunde