Hlavní obsah

dlouhý

Přídavné jméno

  1. (o velké délce) langco nejdelšíso lang wie möglich, möglichst langdlouhé/krátké (rozhlasové) vlnyLangwelle/Kurzwelle
  2. (trvající delší dobu) langmít dlouhou chvílisich langweilen, Langeweile haben
  3. (s určitým rozměrem) langJak je to dlouhé?Wie lang ist es?

Vyskytuje se v

chvíle: nuda die Langeweiledlouhá chvíle

cavyky: ohne große Umschweifebez dlouhých cavyků

dočkat se: ein hohes Alter erreichendočkat se dlouhého věku

kolona: eine lange Autokolonnedlouhá kolona aut

překážet: Der lange Mantel hinderte ihn am Laufen.Dlouhý plášť mu překážel v běhu.

sloupek: halbes Stäbchen/das Stäbchenkrátký/dlouhý sloupek

tričko: ein langärmeliges T-Shirttričko s dlouhým rukávem

ukrátit: sich die lange Weile mit der Lektüre verkürzenukrátit si dlouhou chvíli četbou

vést: Er führte ein langes Gespräch mit ihr.Vedl s ní dlouhý rozhovor.

vlas: langes Haardlouhé vlasy

vystát: in einer langen Schlange stehenvystát dlouhou frontu

zahnat: die Zeit mit etw. vertreibenzahnat dlouhou chvíli čím

zmoct: von der langen Reise erschöpft seinbýt zmožen dlouhou cestou

běžec: der Langstreckenläuferběžec na dlouhé tratě

loket: etw. in die Länge ziehendělat co na dlouhé lokte

prst: lange Finger habenmít dlouhé prsty

vedení: eine lange Leitung habenmít dlouhé vedení

besinnen: nach kurzem/ohne langes Besinnenpo krátkém/bez dlouhého rozmýšlení

lang: ein 50 Meter langes Schwimmbeckenbazén dlouhý 50 metrů

Zeit: vor längerer Zeitpřed delší dobou

Andauer: bei längerer Andauer des Regens...při delším trvání deště...

Frist: eine längere Frist verlangenpožadovat delší lhůtu

Langwelle: eine Sendung auf Langwelle(n)vysílání na dlouhých vlnách

Satz: ein langer/einfacher Satzdlouhá/jednoduchá věta

dlouhý: Langwelle/Kurzwelledlouhé/krátké (rozhlasové) vlny