Hlavní obsah

běžec

Podstatné jméno, rod mužský

  1. (kdo běží) der Läufer
  2. (závodník) der (Wett)Läufer, der Schnellläufermaratónský běžecder Marathonläufer
  3. běžci (řád ptáků) Laufvögel Pl

Vyskytuje se v

lít: Die Läufer sind in Schweiß gebadet.expr. Z běžců lilo.

odpadnout: Der junge Läufer fiel nach der ersten Runde ab.Mladý běžec odpadl po prvním kole.

předhonit: Er überholte den besten Läufer.Předhonil nejlepšího běžce.

seřadit: die Läufer am Start aufstellenseřadit běžce na startu

běžec: der Marathonläufermaratónský běžec