Hlavní obsah

dlouze

Vyskytuje se v

chvíle: dlouhá chvílenuda die Langeweile

cavyky: bez dlouhých cavykůohne große Umschweife

: Ať nám to trvá dva dny, není to dlouho.Soll es auch zwei Tage dauern, es ist nicht lange.

bdít: bdít dlouho do nocilange in die Nacht wachen

co: Čím déle tím lépe.Je länger desto besser.

dlouho: co je (už) dlouhoetw. ist (schon) lange Zeit her

dočkat se: dočkat se dlouhého věkuein hohes Alter erreichen

kolona: dlouhá kolona auteine lange Autokolonne

ohřát se: Dlouho ses doma neohřál.Du hast dich zu Hause nicht lange aufgehalten.

otálet: Dlouho otálel se svatbou.Er zauderte lange mit der Hochzeit.

překážet: Dlouhý plášť mu překážel v běhu.Der lange Mantel hinderte ihn am Laufen.

sloupek: krátký/dlouhý sloupekhalbes Stäbchen/das Stäbchen

tričko: tričko s dlouhým rukávemein langärmeliges T-Shirt

trvat: Jak dlouho to bude ještě trvat?Wie lange wird es noch dauern?

uhánět: Tak dlouho ho uháněla, až to udělal.Sie hat ihm so lange zugesetzt, bis er es getan hat.

ukrátit: ukrátit si dlouhou chvíli četbousich die lange Weile mit der Lektüre verkürzen

válčit: Už dlouho spolu válčí.Sie bekriegen einander schon lange.

vést: Vedl s ní dlouhý rozhovor.Er führte ein langes Gespräch mit ihr.

vlas: dlouhé vlasylanges Haar

vy: Dlouho jsem o vás neslyšel.Ich habe über Sie lange nichts gehört.

vystát: vystát dlouhou frontuin einer langen Schlange stehen

vzhůru: být dlouho vzhůrulange auf sein

zahnat: zahnat dlouhou chvíli čímdie Zeit mit etw. vertreiben

zdržet se: Jak dlouho se zdržíš?Wie lange bleibst du?

zmoct: být zmožen dlouhou cestouvon der langen Reise erschöpft sein

zpovídat: Matka mě dlouho zpovídala.Meine Mutter fragte mich lange aus.

: Tak dlouho se chodí se džbánem pro vodu, až se ucho utrhne.Der Krug geht so lange zum Brunnen, bis er bricht.

běžec: běžec na dlouhé tratěder Langstreckenläufer

džbán: Tak dlouho se chodí se džbánem pro vodu, až se ucho utrhne.Der Krug geht so lange zum Wasser, bis er bricht.

loket: dělat co na dlouhé lokteetw. in die Länge ziehen

prst: mít dlouhé prstylange Finger haben

ucho: přísl. Tak dlouho se chodí se džbánem pro vodu, až se ucho utrhne.Der Krug geht so lange zum Brunnen, bis er bricht.

vedení: mít dlouhé vedeníeine lange Leitung haben

besinnen: po krátkém/bez dlouhého rozmýšlenínach kurzem/ohne langes Besinnen

in: slavit až dlouho do nocibis spät in die Nacht feiern

lang: bazén dlouhý 50 metrůein 50 Meter langes Schwimmbecken

Zeit: před delší dobouvor längerer Zeit

Andauer: při delším trvání deště...bei längerer Andauer des Regens...

arbeiten: již dlouho pracovat na své knizeseit langem an seinem Buch arbeiten

bewegen: Nad touto teorií se zamýšlí už dlouho.Diese Theorie bewegt ihn schon lange.

dauern: Jak dlouho to ještě potrvá?Wie lange dauert es noch?

denn: Kdes byl zase tak dlouho?Wo bist du denn (wieder) so lange geblieben?

entbehren: Déle se už bez brýlí neobejdu.Ich kann die Brille nicht länger entbehren.

Frist: požadovat delší lhůtueine längere Frist verlangen

halten: Na tomto postu se nemůže dlouho udržet.Er wird sich auf diesem Posten nicht lange halten können.

her: Je to už dlouho.Es ist schon lange her.

kriseln: Její manželství je už dlouho v krizi.In ihrer Ehe kriselt es schon lange.

lange: Jak dlouho jsi musel čekal?Wie lange musstest du warten?

längst: Vím to již dlouho.Ich weiß das schon längst.

Langwelle: vysílání na dlouhých vlnácheine Sendung auf Langwelle(n)

liegen: zůstat (ležet) dlouho v postelilange (im Bett) liegen bleiben

Möglichkeit: Mohl byste dneska podle možnosti zůstat déle?Könnten Sie heute nach Möglichkeit länger bleiben?

Satz: dlouhá/jednoduchá větaein langer/einfacher Satz

dlouhý: dlouhé/krátké (rozhlasové) vlnyLangwelle/Kurzwelle