Hlavní obsah

dlouhý

Přídavné jméno

  1. (o velké délce) langco nejdelšíso lang wie möglich, möglichst langdlouhé/krátké (rozhlasové) vlnyLangwelle/Kurzwelle
  2. (trvající delší dobu) langmít dlouhou chvílisich langweilen, Langeweile haben
  3. (s určitým rozměrem) langJak je to dlouhé?Wie lang ist es?

Vyskytuje se v

chvíle: dlouhá chvílenuda die Langeweile

cavyky: bez dlouhých cavykůohne große Umschweife

dočkat se: dočkat se dlouhého věkuein hohes Alter erreichen

kolona: dlouhá kolona auteine lange Autokolonne

překážet: Dlouhý plášť mu překážel v běhu.Der lange Mantel hinderte ihn am Laufen.

sloupek: krátký/dlouhý sloupekhalbes Stäbchen/das Stäbchen

tričko: tričko s dlouhým rukávemein langärmeliges T-Shirt

ukrátit: ukrátit si dlouhou chvíli četbousich die lange Weile mit der Lektüre verkürzen

vést: Vedl s ní dlouhý rozhovor.Er führte ein langes Gespräch mit ihr.

vlas: dlouhé vlasylanges Haar

vystát: vystát dlouhou frontuin einer langen Schlange stehen

zahnat: zahnat dlouhou chvíli čímdie Zeit mit etw. vertreiben

zmoct: být zmožen dlouhou cestouvon der langen Reise erschöpft sein

běžec: běžec na dlouhé tratěder Langstreckenläufer

chvíle: mít dlouhou chvíliLangeweile haben

loket: dělat co na dlouhé lokteetw. in die Länge ziehen

prst: mít dlouhé prstylange Finger haben

vedení: mít dlouhé vedeníeine lange Leitung haben

besinnen: nach kurzem/ohne langes Besinnenpo krátkém/bez dlouhého rozmýšlení

lang: ein 50 Meter langes Schwimmbeckenbazén dlouhý 50 metrů

lang: lange Reise hinter sich habenmít za sebou dlouhou cestu

Zeit: vor längerer Zeitpřed delší dobou

Andauer: bei längerer Andauer des Regens...při delším trvání deště...

Frist: eine längere Frist verlangenpožadovat delší lhůtu

Langwelle: eine Sendung auf Langwelle(n)vysílání na dlouhých vlnách

Satz: ein langer/einfacher Satzdlouhá/jednoduchá věta