Hlavní obsah

prst

Podstatné jméno, rod mužský

  1. (na ruce) der Fingerdotknout se čeho prstyetw. mit den Fingern anfassenukázat prstem na kohoauf j-n mit dem Finger zeigen
  2. (na noze) die Zehe, der Zehšlapat komu na prsty,j-m auf die Zehen treten
  3. (obratlovců obecně) der Finger

Vyskytuje se v

článek: das Fingerglied, na noze das Zehengliedanat. článek prstu

kotník: der Fingerknöchelkotník prstu

otisk: j-m Fingerabdrücke abnehmenkomu odebrat otisky prstů

špička: die Fingerspitzešpička prstu

zlodějský: lange Fingerzlodějské prsty

bubnovat: mit den Fingern auf den Tisch trommelnbubnovat prsty do stolu

identita: die Identität der Fingerabdrückeidentita otisků prstů

jet: mit dem Finger über die Zeilen im Buch fahrenjet prstem po řádcích v knize

lusknout: Er hat mit den Fingern geschnippt.Luskl prsty.

obratný: gelenkige Finger/Hände habenmít obratné prsty/ruce

olíznout: Blut vom Finger leckenolíznout krev z prstu

otékat: Der verletzte Finger schwillt schnell an.Poraněný prst rychle otéká.

otlačený: wund geschriebene Fingerotlačené prsty (z psaní)

pavoučí: Spinnenfinger habenmít pavoučí prsty

poranit: Ich habe mir den Finger verletzt.Poranil jsem si prst.

přeletět: über die Tasten fliegenpřeletět prsty po klávesách

přivřít: (sich) die Finger in der Tür klemmenpřivřít (si) prsty mezi dveře

říznout se: sich in den Finger schneidenříznout se do prstu

sklouznout: Der Ring rutschte vom Finger (ab).Prstýnek sklouzl z prstu.

smeknout se: Der Ring ist ihr vom Finger gerutscht.Prsten se jí smekl z prstu.

sundat: einen Ring vom Finger abziehensundat si prsten z prstu

svézt se: Der goldene Ring rutschte ihm vom Finger.Zlatý prsten se mu svezl z prstu.

vykloubit: sich den Finger verrenkenvykloubit si prst

vymknout: Ich habe mir fast den Finger verstaucht.Skoro jsem si vymknul prst.

zarýt: die Finger in den Sand bohrenzarýt prsty do písku

zatnout: Finger ins Kissen einkrallenzatnout prsty do polštáře

zkroucený: gekrümmte Fingerzkroucené prsty

zmrzlý: verfrorene Fingerzmrzlé prsty

ztuhnout: Meine Finger wurden starr.Ztuhly mi prsty.

dlouhý: lange Finger machenmít dlouhé prsty

omotat: j-n um den (kleinen) Finger wickelnomotat si koho kolem prstu

popálit: sich die Finger verbrennenpopálit si prsty

proklouznout: j-m zwischen den Fingern durchschlüpfenproklouznout komu mezi prsty

ukázat: mit dem Finger auf j-n deutenukázat na koho prstem

vycucat: sich etw. Akk aus den Fingern saugenvycucat si co z prstu

vypočítat: sich etw. an den (zehn) Fingern abzählen könnenmoci si vypočítat co na prstech (jedné ruky)

dick: einen dicken Finger habenmít oteklý prst

richten: den Finger nach unten richtenzamířit prstem dolů

Ring: einen Ring (am Finger) tragennosit (na prstě) prsten

schneiden: Ich habe mir/mich in den Finger geschnitten.Řízl jsem se do prstu.

weisen: auf j-n/etw. mit dem Finger weisenukazovat prstem na koho/co

zeigen: mit dem Finger auf j-n zeigenukázat na koho prstem

prst: etw. mit den Fingern anfassendotknout se čeho prsty