Hlavní obsah

prst

Podstatné jméno, rod mužský

  1. (na ruce) der Fingerdotknout se čeho prstyetw. mit den Fingern anfassenukázat prstem na kohoauf j-n mit dem Finger zeigen
  2. (na noze) die Zehe, der Zehšlapat komu na prsty,j-m auf die Zehen treten
  3. (obratlovců obecně) der Finger

Vyskytuje se v

článek: anat. článek prstudas Fingerglied, na noze das Zehenglied

kotník: kotník prstuder Fingerknöchel

otisk: komu odebrat otisky prstůj-m Fingerabdrücke abnehmen

špička: špička prstudie Fingerspitze

zlodějský: zlodějské prstylange Finger

bubnovat: bubnovat prsty do stolumit den Fingern auf den Tisch trommeln

identita: identita otisků prstůdie Identität der Fingerabdrücke

jet: jet prstem po řádcích v knizemit dem Finger über die Zeilen im Buch fahren

lusknout: Luskl prsty.Er hat mit den Fingern geschnippt.

obratný: mít obratné prsty/rucegelenkige Finger/Hände haben

olíznout: olíznout krev z prstuBlut vom Finger lecken

otékat: Poraněný prst rychle otéká.Der verletzte Finger schwillt schnell an.

otlačený: otlačené prsty (z psaní)wund geschriebene Finger

pavoučí: mít pavoučí prstySpinnenfinger haben

poranit: Poranil jsem si prst.Ich habe mir den Finger verletzt.

přeletět: přeletět prsty po klávesáchüber die Tasten fliegen

přivřít: přivřít (si) prsty mezi dveře(sich) die Finger in der Tür klemmen

říznout se: říznout se do prstusich in den Finger schneiden

sklouznout: Prstýnek sklouzl z prstu.Der Ring rutschte vom Finger (ab).

smeknout se: Prsten se jí smekl z prstu.Der Ring ist ihr vom Finger gerutscht.

sundat: sundat si prsten z prstueinen Ring vom Finger abziehen

svézt se: Zlatý prsten se mu svezl z prstu.Der goldene Ring rutschte ihm vom Finger.

vykloubit: vykloubit si prstsich den Finger verrenken

vymknout: Skoro jsem si vymknul prst.Ich habe mir fast den Finger verstaucht.

zarýt: zarýt prsty do pískudie Finger in den Sand bohren

zatnout: zatnout prsty do polštářeFinger ins Kissen einkrallen

zkroucený: zkroucené prstygekrümmte Finger

zmrzlý: zmrzlé prstyverfrorene Finger

ztuhnout: Ztuhly mi prsty.Meine Finger wurden starr.

dlouhý: mít dlouhé prstylange Finger machen

omotat: omotat si koho kolem prstuj-n um den (kleinen) Finger wickeln

popálit: popálit si prstysich die Finger verbrennen

proklouznout: proklouznout komu mezi prstyj-m zwischen den Fingern durchschlüpfen

ukázat: ukázat na koho prstemmit dem Finger auf j-n deuten

vycucat: vycucat si co z prstusich etw. Akk aus den Fingern saugen

vypočítat: moci si vypočítat co na prstech (jedné ruky)sich etw. an den (zehn) Fingern abzählen können

dick: einen dicken Finger habenmít oteklý prst

richten: den Finger nach unten richtenzamířit prstem dolů

Ring: einen Ring (am Finger) tragennosit (na prstě) prsten

schneiden: Ich habe mir/mich in den Finger geschnitten.Řízl jsem se do prstu.

weisen: auf j-n/etw. mit dem Finger weisenukazovat prstem na koho/co

zeigen: mit dem Finger auf j-n zeigenukázat na koho prstem