Hlavní obsah

schneiden

Slovesoschnitt, h. geschnitten

  1. (na)krájet, (na)řezat, (na)stříhatÄpfel in zwei Hälften schneidenkrájet jablka na polovinyZwiebeln in Ringe schneidennakrájet cibuli na kolečka
  2. ostříhat vlasy ap., ořezat suché větve ap.den Kindern die Fingernägel schneidenostříhat dětem nehtyIch habe mir die Haare schneiden lassen.Nechala jsem si ostříhat vlasy.
  3. vyřezat, vystřihnout díru do ubrusu ap.
  4. (na)stříhat, střihnout
  5. film., tel.sestříhat nahrávku, film ap.
  6. j-n/sich říznout, střihnout koho/seIch habe mir/mich in den Finger geschnitten.Řízl jsem se do prstu.
  7. sich schneiden obl.seknout se zmýlit se
  8. vet.kastrovat, klestit

Vyskytuje se v

Schneid: vzít komu odvahuj-m den Schneid abkaufen

schneiden: seknout se zmýlit sesich schneiden

dünn: co (na)krájet na tenké plátkyetw. in dünne Scheiben schneiden

gleich: rozkrojit koláč na dvanáct stejných dílůden Kuchen in zwölf gleiche Teile schneiden

abschneiden: Tato stezka je zkratka.Dieser Pfad schneidet ab.

Fleisch: říznout se až do masasich bis in das Fleisch schneiden

Scherbe: pořezat se o střepsich an einer Scherbe schneiden

Schnitt: prořezání ovocných stromůder Schnitt der Obstbäume

řezaný: řezané pivoder Schnitt

dohola: nechat se ostříhat doholasich kahl schneiden lassen

grimasa: dělat grimasyGrimassen schneiden

krájet: krájet brambory na plátkydie Kartoffeln in Scheiben schneiden

nadejít: Nadešel si lesem.Er schnitt durch den Wald ab.

nadrobno: rozkrájet co nadrobnoetw. klein schneiden

nakrájet: nakrájet maso na plátkydas Fleisch in Scheiben schneiden

nastříhat: nastříhat papír na proužkydas Papier in Streifen schneiden

nudle: krájet nudle do polévkydie Nudeln in die Suppe schneiden

ostříhat: Musíš se nechat ostříhat.Du musst dich schneiden lassen.

pažitka: nakrájet pažitku do polévkySchnittlauch in die Suppe schneiden

pokrájet: pokrájet cibuli nadrobnoZwiebel fein schneiden

pořezat se: Pořezal se při holení.Er hat sich beim Rasieren geschnitten.

protínat se: geom. Roviny se protínají.Die Ebenen schneiden sich.

rozřezat: rozřezat pizzu na kouskyPizza in kleine Stücke schneiden

řez: řez v kůře stromuder Schnitt in der Rinde des Baumes

řezat: řezat do kůry stromuin die Baumrinde schneiden

řízek: nakrájet co na řízkyetw. in Schnitzel schneiden

říznout se: říznout se do prstusich in den Finger schneiden

srp: žnout trávu srpemdas Gras sicheln/mit der Sichel schneiden

střep: pořezat se o střepsich an einer Scherbe schneiden

špek: krájet prorostlý špekdurchwachsenen Speck schneiden

úhlopříčný: úhlopříčný řezdiagonaler Schnitt

vrub: udělat vrub na dveřícheine Kerbe in die Tür schneiden

vyřezat: vyřezat značku do dřevaein Zeichen ins Holz schneiden

zazdít: Včera jsem ho na ulici zazdil.Ich habe ihn gestern auf der Straße geschnitten.

oko: Vypadá, jako by mu z oka vypadl.Er ist ihm wie aus dem Gesicht geschnitten.