Hlavní obsah

článek

Vyskytuje se v

čtivě: ein lesbar geschriebener Artikelčtivě napsaný článek

napsaný: genial geschriebener Artikelgeniálně napsaný článek

obsah: ein kurzer Artikelinhaltstručný obsah článku

odezva: die Reaktion auf den Artikelodezva na článek

pojednávat: In seinem Artikel behandelt er den Umweltschutz.V článku pojednává o ochraně životního prostředí.

proškrtat: den Artikel durchstreichenproškrtat článek

rozčlenit: einen Artikel in vier Abschnitte aufteilenrozčlenit článek na čtyři odstavce

upozornit: den Freund auf den Zeitungsartikel aufmerksam machenupozornit přítele na článek v novinách

uveřejnit: den Artikel anonym publizierenuveřejnit článek anonymně

vystříhat: Ich habe den Artikel herausgeschnitten.Ten článek jsem si vystřihl.

zajedno: Ich bin mit dem Autor des Artikels eins.Jsem zajedno s autorem článku.

zestručnit: den Artikel zusammenfassenzestručnit článek

Artikel: einen Artikel über etw. schreibenpsát článek o čem

článek: das Fingerglied, na noze das Zehengliedanat. článek prstu