Hlavní obsah

poslední

Vyskytuje se v

chvíle: im letzten Augenblick, in letzter Minutena poslední chvíli

místo: bis auf den letzten Platz ausverkauftvyprodáno do posledního místa

naděje: die einzige/letzte Hoffnungjediná/poslední naděje

vůle: letzter Wille, das Testamentposlední vůle

záchrana: die letzte Rettungposlední záchrana

do: bis auf den letzten Platzdo posledního místa

doba: in der letzten Zeitposlední dobou

dojezd: das Ankommen in letzter Minutedojezd na poslední chvíli

jiskra: der letzte Lebensfunkenpřen. poslední jiskra života

minuta: sich in der letzten Minute entschließenrozhodnout se v poslední minutě

móda: sich nach der letzten Mode kleidenoblékat se podle poslední módy

moment: im letzten Augenblickv posledním momentě

obsadit: bis auf den letzten Platz besetzt seinbýt obsazeno do posledního místa

odzvonit: Die letze Runde wurde eingeläutet.Bylo odzvoněno poslední kolo.

ochudit: Mir wurde der letzte Lohn vorenthalten.Byl jsem ochuzen o poslední výplatu.

oprávnit: j-n zur Ausführung des letzten Willens berechtigenoprávnit koho k vykonání poslední vůle

rozevřít se: Der Fallschirm hat sich im letzten Moment geöffnet.Padák se v poslední chvíli rozevřel.

rozmyslet si: Im letzten Moment hat er sich es anders überlegt.Na poslední chvíli si to rozmyslel.

zahodit: die letzte Gelegenheit verpassenzahodit poslední příležitost

hodiny: j-s Uhr ist abgelaufenkomu odbíjí poslední hodinka

kapka: bis auf den letzten Tropfendo poslední kapky

ostrouhat: Letzten beißen die Hunde.Poslední ostrouhá.

tažení: in den letzten Zügen liegenpřen. být v posledním tažení

tečka: auf den Punkt genaupřen. do poslední tečky

výkřik: der letzte Schrei (der Mode)přen. poslední výkřik módy

getreu: getreu seinem letzten Willenpodle jeho poslední vůle

Zeit: in der letzten Zeitv poslední době

drankommen: als Letzter drankommenpřijít na řadu jako poslední

letzt(er,e,es): In der letzten Zeit bin ich sehr müde.Poslední dobou jsem velmi unavená.

Meldung: die letzten Meldungen des Tagesposlední zprávy dne

Rang: den ersten/letzten Rang belegenobsadit první/poslední místo

Stelle: an erster/letzter Stelle liegenbýt na prvním/posledním místě

Wort: Das ist mein letztes Wort!To je mé poslední slovo!

zulegen: Sie hat im letzten Jahr zugelegt.V posledním roce přibrala (na váze).

poslední: in der letzten Zeitposlední dobou