Hlavní obsah

vysadit

Dokonavé sloveso

  1. (pasažéry ap.) aussetzen, absetzen
  2. (pomoci vylézt) (hinauf)setzenvysadit dítě na židlidas Kind auf den Stuhl (hinauf)setzen
  3. (dveře ap.) ausheben, aushängenvysadit dveředie Tür aushebenvysadit okenicedie Fensterläden aushängen
  4. hovor.(odpočinout si) aussetzenMusíš na chvíli vysadit.Du musst eine Weile aussetzen.
  5. (dočasně nefungovat) aussetzen, versagen
  6. (léky ap.) absetzenvysadit antikoncepcidie Pille absetzen
  7. (stromy ap.) (aus)pflanzen, setzenVysadili jsme čtyři jabloně.Wir haben vier Apfelbäume (aus)gepflanzt.