Hlavní obsah

Frieden

Der, podstatné jméno~s

  1. mír mezi státy, národy ap.ein dauerhafter Friedentrvalý mírden ehelichen/häuslichen Frieden störennarušovat manželský/domácí klidin Ruhe und Friedenv klidu a míru
  2. vor j-m klid, pokoj od kohoIch habe keinen Frieden vor ihm.Nemám od něj chvíli pokoj.

Der, podstatné jméno~s

  1. seinen Frieden mit j-m/etw. machen uzavřít mír, (u)smířit se s kým/čím
  2. j-n mit etw. in Frieden lassen dát komu pokoj s čím, nechat koho na pokoji s čím
  3. keinen Frieden geben hovor.nedat pokoj stále vyrušovat

Vyskytuje se v

Kampf: der Kampf für den Friedenboj za mír

schließen: Frieden schließensjednat mír

Sicherung: die Sicherung des Friedenszabezpečení míru

lassen: j-n in Frieden lassennechat na pokoji koho, dát pokoj komu

boj: boj za mírder Kampf für den Frieden

klid: žít v klidu a míruin Ruhe und Frieden leben

mír: zachovávat mírden Frieden bewahren

obhájce: obhájce vlasti/míruder Verteidiger der Heimat/des Friedens

zpečetit: zpečetit mírden Frieden besiegeln