Hlavní obsah

Friede

Vyskytuje se v

Frieden: seinen Frieden mit j-m/etw. machenuzavřít mír, (u)smířit se s kým/čím

Kampf: der Kampf für den Friedenboj za mír

schließen: Frieden schließensjednat mír

Sicherung: die Sicherung des Friedenszabezpečení míru

lassen: j-n in Frieden lassennechat na pokoji koho, dát pokoj komu

boj: der Kampf für den Friedenboj za mír

klid: in Ruhe und Frieden lebenžít v klidu a míru

mír: den Frieden bewahrenzachovávat mír

obhájce: der Verteidiger der Heimat/des Friedensobhájce vlasti/míru

zpečetit: den Frieden besiegelnzpečetit mír