Hlavní obsah

mír

Vyskytuje se v

cena: Nobelova cena míruder Friedensnobelpreis

míra: na nejvyšší míruin höchstem Maße

rušitel: rušitelé mírudie Friedensstörer

boj: boj za mírder Kampf für den Frieden

klid: žít v klidu a míruin Ruhe und Frieden leben

na: ušít komu šaty na míruj-m das Kleid nach Maß anfertigen

obhájce: obhájce vlasti/míruder Verteidiger der Heimat/des Friedens

šaty: šaty šité na mírudie Maßkonfektion

únosný: přesáhnout únosnou míruerträgliches Maß überschreiten

určitý: do určité mírybis zu einem gewissen Maß

vyrobit: vyrobit na mírunach Maß anfertigen

zhotovit: zhotovit šaty na mírudas Kleid nach Maß anfertigen

zpečetit: zpečetit mírden Frieden besiegeln

míra: brát komu míru (na šaty)bei j-m Maß (für Kleid) nehmen

míra: uvést co na pravou míruetw. ins rechte Gleis bringen

Kampf: der Kampf für den Friedenboj za mír

Auffassung: unterschiedliche Auffassungen von der Ehe habenmír různé názory na manželství

Frieden: ein dauerhafter Friedentrvalý mír

Frieden: in Ruhe und Friedenv klidu a míru

schließen: Frieden schließensjednat mír

Sicherung: die Sicherung des Friedenszabezpečení míru