Hlavní obsah

klid

Vyskytuje se v

polední: die Mittagspause/Mittagsruhepolední přestávka/klid

vegetativní: die Vegetationsruhebot. vegetativní klid

hlavně: Die Ruhe vor allem!Hlavně klid!

chtít: Das braucht Ruhe.To chce klid.

nebeský: die himmlische Stillenebeský klid

ordinovat: Er hat ihr Ruhe verordnet.Ordinoval jí klid.

poměrný: eine Zeitspanne der verhältnismäßigen Ruheobdobí poměrného klidu

potřebovat: die Ruhe zur Arbeit benötigenpotřebovat k práci klid

přikázat: dem Patienten Ruhe verordnenpřikázat pacientovi klid

anordnen: Der Arzt ordnete strenge Bettruhe an.Lékař striktně nařídil klid na lůžku.

bedürfen: der Ruhe bedürfenpotřebovat klid

finden: Er kann keine Ruhe finden.Nemůže najít klid.

Frieden: den ehelichen/häuslichen Frieden störennarušovat manželský/domácí klid

Nadel: Die Nadel steht still.Střelka je v klidu.

Ruhe: seine Ruhe haben wollenchtít mít svůj klid

Ruhetag: Der Sonntag ist ein Ruhetag.Neděle je dnem pracovního klidu.

Stille: die Stille vor dem Sturmklid před bouří

Sturm: die Ruhe vor dem Sturmklid před bouří

klid: der Ruhetagden pracovního klidu