Hlavní obsah

Sturm

Der, podstatné jméno~(e)s, -ü-e

  1. Sturm läuten/klingeln/schellen zvonit na poplach

Vyskytuje se v

Sturm: zvonit na poplachSturm läuten/klingeln/schellen

aufwühlen: Bouřka vířila moře.Der Sturm wühlte die See auf.

schwellen: Bouře nadouvá plachty.Der Sturm schwellt die Segel.

Stille: klid před bouřídie Stille vor dem Sturm

umreißen: Vichřice strhla stan.Der Sturm hat das Zelt umgerissen.

přečkat: přečkat bouřku v leseden Sturm im Wald abwarten

přehnat se: Městem se přehnala bouřka.Der Sturm umbrauste die Stadt.

rozbouřit: Vichřice rozbouřila moře.Der Sturm wühlte das Meer auf.

smést: Bouře ho smetla z lodi.Der Sturm hat ihn vom Schiff weggefegt.

ticho: ticho před bouřídie Ruhe vor dem Sturm

vichřice: Zvedá se vichřice.Ein Sturm kommt auf.

zuřit: Venku zuří bouře.Draußen tobt ein Sturm.

sít: přísl. Kdo seje vítr, sklízí bouři.Wer Wind sät, wird Sturm ernten.

Ruhe: klid/ticho před bouřídie Ruhe vor dem Sturm