Hlavní obsah

válka

Podstatné jméno, rod ženský

  1. (ozbrojený konflikt) der Kriegvyhlásit válku komuj-m den Krieg erklärenvstoupit do válkyin den Krieg eintretenvrátit se z válkyaus dem Krieg heimkehrendruhá světová válkaZweiter Weltkrieg
  2. (spor, hádka ap.) der Kriegválka nervůder Nervenkrieg

Vyskytuje se v

dějiště: dějiště válkyder Kriegsschauplatz

dobyvačný: dobyvačná válkader Eroberungskrieg

husitský: husitské válkydie Hussitenkriege

invazní: invazní válkader Invasionskrieg

oběť: oběti válkydie Kriegsopfer

odsun: odsun Němců po 2. světové válcedie Vertreibung der Deutschen nach dem Zweiten Weltkrieg

podněcovatel: podněcovatel válkyder Kriegsanstifter

ponorkový: voj. ponorková válkader U-Boot-Krieg

sedmiletý: hist. sedmiletá válkader siebenjährige Krieg

světový: hist. první světová válkaerster Weltkrieg

útočný: útočná válkader Angriffskrieg

zákopový: zákopová válkader Grabenkrieg

nést: nést utrpení válkyKriegsleiden ertragen

peklo: zažít peklo válkydie Hölle des Kriegs erleben

podlomit: Válka podlomila hospodářský život.Der Krieg lähmte das wirtschaftliche Leben.

pozemní: pozemní válkader Landkrieg

přečkat: přečkat válku ve zdravíden Krieg gesund überstehen

semknout se: Ve válce se lidé vždy semknou.Im Krieg halten die Leute immer zusammen.

skoncovat: skoncovat válkuden Krieg beenden

za: za válkywährend des Krieges

zčásti: Město bylo za války zčásti zničeno.Die Stadt wurde im Krieg teilweise zerstört.

zdecimovaný: země zdecimovaná válkoudurch den Krieg dezimiertes Land

erklären: j-m den Krieg erklärenvyhlásit komu válku

führen: Krieg gegen j-n/etw. führenvést válku proti komu/čemu

Krieg: j-m den Krieg erklärenvyhlásit komu válku

durchschlagen: Die haben sich nach dem Krieg kümmerlich durchgeschlagen.Po válce se jen bídně protloukali (životem).

entbehren: Nach dem Krieg mussten die Menschen vieles entbehren.Po válce se lidé museli obejít bez mnoha věcí.

verlieren: im Krieg ein Bein verlierenpřijít ve válce o nohu