Hlavní obsah

Krieg

Der, podstatné jméno~(e)s, ~e

  • válkaj-m den Krieg erklärenvyhlásit komu válku

Der, podstatné jméno~(e)s, ~e

  1. kalter Krieg studená válka

Vyskytuje se v

Hals: nemít dostden Hals nicht voll kriegen (können)

kalt: studená válkakalter Krieg

Krieg: studená válkakalter Krieg

Schlafittchen: chytit koho pod krkem, dát komu na frakj-n am Schlafittchen nehmen/kriegen/packen

Tour: dostat blbou náladuseine Tour kriegen

Wolle: vjet si do vlasůsich Akk in die Wolle kriegen

Zahn: ani nepípnout, nevydat ani hláskudie Zähne nicht auseinander kriegen

Zunder: dostat výpraskZunder bekommen/kriegen

erklären: vyhlásit komu válkuj-m den Krieg erklären

führen: vést válku proti komu/čemuKrieg gegen j-n/etw. führen

Courage: zaleknout se vlastní odvahyAngst vor der eigenen Courage kriegen

Dresche: dostat výprask/nářezDresche bekommen/kriegen

durchschlagen: Po válce se jen bídně protloukali (životem).Die haben sich nach dem Krieg kümmerlich durchgeschlagen.

entbehren: Po válce se lidé museli obejít bez mnoha věcí.Nach dem Krieg mussten die Menschen vieles entbehren.

kriegen: dostat dárekein Geschenk kriegen

Rüffel: dostat vynadánoeinen Rüffel kriegen

verlieren: přijít ve válce o nohuim Krieg ein Bein verlieren

ponorkový: voj. ponorková válkader U-Boot-Krieg

sedmiletý: hist. sedmiletá válkader siebenjährige Krieg

dostat: dostat gólein Tor kriegen

facka: dostat pár facek od kohoein paar Ohrfeigen von j-m kriegen

hrůza: válečné hrůzydie Gräuel des Krieges

jak: Jak budeš drzý, dostaneš.Wenn du frech bist, kriegst du eine.

koledovat si: Koleduješ si o pár pohlavků.Du kriegst bald ein paar.

lekce: dostat důkladnou lekcieine gründliche Lektion kriegen

páchnout: Už tam nikdy nepáchnu.Da kriegen mich keine zehn Pferde mehr hin.

peklo: zažít peklo válkydie Hölle des Kriegs erleben

podlomit: Válka podlomila hospodářský život.Der Krieg lähmte das wirtschaftliche Leben.

pokoušet se: Pokouší se o mě chřipka.Ich kriege eine Grippe.

přečkat: přečkat válku ve zdravíden Krieg gesund überstehen

semknout se: Ve válce se lidé vždy semknou.Im Krieg halten die Leute immer zusammen.

skoncovat: skoncovat válkuden Krieg beenden

válka: vyhlásit válku komuj-m den Krieg erklären

za: za válkywährend des Krieges

zčásti: Město bylo za války zčásti zničeno.Die Stadt wurde im Krieg teilweise zerstört.

zdecimovaný: země zdecimovaná válkoudurch den Krieg dezimiertes Land

Buckel: dostat na hubuden Buckel voll kriegen