Hlavní obsah

kalt

Přídavné jménokälter, kältest-

  1. kalter Krieg studená válka

Vyskytuje se v

Grausen: j-n packt/j-m kommt das kalte Grausenkoho jímá hrůza

kalt: kalter Kriegstudená válka

Krieg: kalter Kriegstudená válka

Sprung: ein Sprung ins kalte Wasserskok do prázdna začátek bez přípravy

stellen: etw. Akk kalt stellendát co vychladit

aber: Ist das aber kalt!To je ale zima!

abscheulich: Es ist mir abscheulich kalt.Je mi strašná zima.

auswirken: Das kalte Wetter wird sich negativ auf die Ernte auswirken.Chladné počasí se negativně odrazí na úrodě.

erquicken: Ich muss mich mit kalter Cola erquicken.Musím se osvěžit studenou kolou.

Farbe: die kalte/warme Farbestudená/teplá barva

gehen: Es geht ein kalter Wind.Fouká studený vítr.

schauderhaft: Es war schauderhaft kalt.Byla strašná zima.

sein: Mir ist kalt/heiß!Je mi zima/horko!

spürbar: Es wird spürbar kälter.Citelně se ochlazuje.

jídlo: warme und kalte Speisenteplá a studená jídla

studený: kalte Speisenstudená jídla

br: Brr, es ist kalt!Br, to je zima!

březnový: ein kalter Märztagstudený březnový den

být: Draußen ist es kalt.Venku je zima.

chladit: kalt stellendát chladit

chladno: Mir ist kalt.Je mi chladno.

chladný: kaltes Wasserchladná voda

obklad: ein kalter Umschlagstudený obklad

ovanout: Es hat uns ein kalter Wind angeweht.Ovanul nás studený vítr.

propláchnout: Nudeln mit kaltem Wasser durchspülenpropláchnout nudle studenou vodou

přitékat: kaltes Wasser zulaufen lassennechat přitékat studenou vodu

sprcha: die warme/kalte Duscheteplá/studená sprcha

vylít: den kalten Kaffee ausschüttenvylít studenou kávu

vystydnout: Iss mal, sonst wird es kalt.Jez, jinak ti to vystydne.

vyvstat: Kalter Schweiß brach ihm auf der Stirn aus.Na čele mu vyvstal studený pot.

zábal: ein kalter Umschlagstudený zábal

zalít: Kalter Schweiß brach ihm aus.Zalil ho studený pot.

zapnout: Mach die Jacke/den Pulli zu, es ist kalt.Zapni se, je zima.

zima: Mir ist kalt.Je mi zima.

čumák: kalt wie eine Hundeschnauzestudený jako psí čumák

přeběhnout: Es überlief ihn (eis)kalt.Mráz mu přeběhl po zádech.

voda: ins kalte Wasser geworfen seinbýt hozený do vody

Blut: kaltes/ruhiges Blut bewahrenzachovat chladnou hlavu/rozvahu